متن مهدوی

نقد عرفان های نو ظهور قسمت شانزدهم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نقد عرفان های نوظهور (عرفان حلقه)

قسمت شانزدهم


دو نکته راجع به عرفان

عرفان و معرفت از لحاظ لغوی به همدیگر شبیه اند. معرفت هر نوع شناختی را شامل می شود. عرفان شناختش حدودی است یعنی رسیدن به درجه ی عرفان سیر و سلوک عملی می خواهد.

به این نکته ی مهم توجه کنید:

امروزه می بینیم افرادی وارد کلاس عرفان می شوند.می گوییم وارداین کلاس ها نشوید، ما مخالف عرفان نیستیم ،بحث ما یک چیز دیگراست.

دونکته:
1-هر کسی استاد عرفان نیست ،بیاید 4تا کتاب علامه حسن زاده ی آملی ،4 تا کتاب ابن عربی را دست بگیرد و بیاید عرفان درس بدهد.هرکسی استاد عرفان نیست

2- هرکسی  نباید در کلاس عرفان شرکت کند. سید علی آقای قاضی رحمة علیه به بعضی از شاگردانش
که از لحاظ فقه در درجات بالایی بودند می گفتند شما در کلاس عرفان شرکت نکنید. چون ظرفیتش را ندارید ، آقای قاضی شاگردان عرفانی داشت که بعد از مدتی می آمدند پیش ایشان و می گفتند آقای قاضی ما می خواهیم همسرمان راطلاق بدهیم چون در مباحث عرفانی این چیزها را فهمیدیم که زن مانع عرفان است ،آقای قاضی به آنها میگفت :دیگرنمی خواهد کلاس عرفان بیاید.

یعنی شما حتی استاد مناسب هم پیدا کردید ظرفیت خودت را هم باید درنظر بگیری .

سوگ مندانه این است که طرف، احکام را بلد نیست، وضوگرفتن و نماز خواندن را بلد نیست، پا می شود  می رود به کلاس عرفان، این یکی از درد های مهم  روزگار ماست.
یه فرد اول باید، اصول عقایدش را کامل کند، برو احکامش را کامل بکند بعد کلاس عرفان برود، آن هم اگر ظرفیتش را داشته باشد. اسلام از ما احکام می خواهد، نماز خوب می خواهد ،اصول و عقاید خوب می خواهد، این ها را باید ما انجام بدهیم.

آیا جایی نوشته که باید کلاس عرفان بروید؟! متأسفانه این ها در ظاهر دارند یک عده مردم ما را منحرف می کند، باید به مردم این ها را گفت.

ادامه دارد …..

برگرفته از فایل شماره 1 “نقد عرفان حلقه”
استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﻴﺎﻡ حضرت مهدی بخش اول

Montazer

حضرت مهدی چطور ظهور می کند

Entezar

اگاهی امام زمان(عج) از احوال شیعیان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد