متن مهدوی

نقد عرفان های نو ظهور قسمت سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نقد عرفان های نو ظهور(عرفان حلقه)

3⃣قسمت سوم


4⃣اختلاط نامحرم
از مهم ترین جاذبه های این عرفان ها اختلاط نامحرم است . عموم این فرقه ها را ببینید عرفان( اُُشو ،عرفان دالایی لاما ،عرفان اکنکار،عرفان حلقه،) تمام این فرقه ها مرد و زن اختلاط دارند حتی اختلاط با پوشش حرام ، با بی حجابی محض برای جاذبه. ❌

می گویند اسلام رانگاه کن به زن می گوید چادرسر کن ، پسر این طرف ، دختر این طرف ،اسلام را رها کن ، یا اصلا می گویند اسلام واقعی این نیست که روحانیت می گویند اسلام واقعی آن چیزی است که ما میگوییم.
سوء استفاده از مباحث دینی ،بر عکس جلوه دادن مباحث دینی از مهم ترین فرقه های انحرافی است.

وقتی جوانی می خواهد آزاد باشد و دین اسلام را به او بد معرفی می کنند می گویند بیا عرفان حلقه ، نگاه کن پسر و دختر با هم..این ها جذابیت ایجاد می کند.

5⃣توجه به باطل و فرار از ظاهر
یعنی آقا می خواهی به خدا برسی ،نماز می خواهی چه کار؟ نماز یک کار ریا کاری ست و تو نیازی به نماز خواندن نداری ، این ها ظواهر است رها کن، شریعت را رها کن ،همان حرفی که صوفیان منحرف می زنند بیا به سمت طریقت .

آقا ایمانت را خالص گردان ، این افکار را فرقه های انحرافی پخش می کند، این ها جاذبه است.

یکی از فرقه های انحرافی به طرفدارانش گفته بود نماز صبح برای شما سخت است،  اشکال ندارد شب که می خوابید رختخوابتان را به سمت قبله بیندازید 3بار بگویید «عشق,عشق,عشق» و بعد بخوابید این نماز صبح شما می شود. می گویند این نماز ظاهر است فقط مهم است که به خدا برسی.
نکته خطرناک اینجاست که عموم این افرادی که عضو این فرقه ها شدند نماز خواندن را رها کردند.

می گویند چرا نمازت را ترک کردی ؟؟

می گوید من به مرحله هفتم عشق ،مرحله ی فنای فی الله  رسیدم و هر کس به این مرحله رسید نیازی به نماز خواندن ندارد .

می گوییم این مزخرفات را چه کسی به شما گفته، پیغمبر خدا که به فنای فی الله رسید نمازش را ترک کرد.

ادامه دارد …..

برگرفته ازفایل سخنرانی” نقد عرفان حلقه”
استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

شش نفر در تاریخ بسیار گریه کرده اند

Montazer

نبرد آرماگدون

Montazer

نجات از شر شیطان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد