احادیث امام حسین (ع)

نشانه های امام زمان از زبان امام حسین

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث امــــام حــــسیــــن (ع)

نشانه های امام زمان از زبان امام حسین


«نهمين فرزند من نشاني از حضرت يوسف و نشاني از حضرت موسي بن عمران دارد، او قائم ما اهل بيت است که خداوند امر ظهورش را در يک شب فراهم مي کند».

محجة البيضا/ ج2/ ص338

درددیست
در
دلم
که
دوايش
نگاه
توست

ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج
ا__________________________

نوشته‌های مرتبط

حدیث امام حسین (ع)صبرکنندگان در غیبت

Montazer

حدیث امام حسین درباره ظهور امام زمان

Montazer

حدیث امام مهدي از ديدگاه امام حسين

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد