متن مهدوی

نبرد قـرقیسیا بخش هشتم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

8-نـــبردقـرقیـــــسیا

5 . زمان نبرد قرقیسیا

نبرد قرقیسیا میان دو واقعه مهم صورت می گیرد; نخست خروج سفیانی و دوم ظهور امام مهدی (ع) . دراینجا به اختصار به هر یک از آنها اشاره می کنیم:
1 – 5 . خروج سفیانی

امام باقر (ع) در مورد واقعه نخست چنین فرموده است:

سفیانی در روز جمعه خروج می کند و بر فراز منبر دمشق قرار می گیرد و از مردم بیعت می گیرد که هرگز با امر او مخالفت نکنند، چه آن را بپسندند و چه آن را ناخوش دارند . آنگاه به سوی «غوطه » حرکت می کند و 50 هزار جنگجو در اطراف او گردآیند، آنگاه سه پرچم به اهتزاز در آید: پرچم ترکها و عجمها که سیاه رنگ است . پرچم بنی عباس که زردرنگ است . پرچم سفیانی، که سرخ رنگ است . سفیانی بر آنها چیره می شود، پس از آنکه 60 هزار نفر از آنها را از دم شمشیر می گذارند، آنگاه به سوی «حمص » می رود و از فرات عبور می کند و عازم «رقه » (34) و «سبا» (35) می شود .

امیر المؤمنین علی (ع) نیز از جنگ سفیانی با سپاه «ابقع » و «اصهب » (36) خبر می دهند:

سفیانی با «ابقع » درگیر می شود سپس او و سپاهیانش را می کشد . سپس «اصهب » و یاران او را می کشد . آنگاه به کشتن آل محمد و شیعیان آنها اهتمام می کند و به سوی عراق راهی می شود و سپاه او به قرقیسیا وارد می شود … (37)

در عقد الدرر نیز در همین زمینه روایتی از امام محمد باقر (ع) نقل شده که به قرار زیر است:

سه پرچم در شام برافراشته می شود; پرچم اصهب، پرچم ابقع و پرچم سفیانی، سفیانی ابتدا با ابقع درگیر می شود و او و همراهانش را به قتل می رساند، آنگاه اصهب را می کشد، سپس تنها چیزی که سپاهیان سفیانی به آن می اندیشند حرکت به سوی عراق است و سپاهیان او از قرقیسیا عبور می کنند (38) .

در منابع اهل سنت نیز این واقعه چنین ذکر شده است:

سه پرچم در شام بلند می شود; اصهب، ابقع و سفیانی، سفیانی از شام و ابقع از مصر برمی خیزد . پس سفیانی بر همه آنها غالب می شود (39) .

… سپس سفیانی در شام بر پرچم های سه گانه غالب می شود . سپس برای آنها رویدادی به بزرگی قرقیسیا نخواهد بود (40) .

︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

امام زمان پدر امت

Montazer

محدوده حکومت سفیانی

Entezar

امروز در کجای کربلای مهدوی ایستاده‌ایم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد