احادیث امام صادق (ع)

منظور از المُضطَرَّ در آیه «اَمَّن یُّجیبُ کیست

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے

منظور از المُضطَرَّ در آیه «اَمَّن یُّجیبُ …» کیست؟!


امَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ؛ آیا کسی هست که به فریاد بیچاره در وقت ناله اش جواب دهد و رفع نگرانی ها را نماید.

امام جعفرصادق(ع) در تفسیر آیه 62 سوره مبارکه نمل «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ؛ آیا کسی هست که به فریاد بیچاره در وقت ناله اش جواب دهد و رفع نگرانی ها را نماید» فرمودند: «این کلام در مورد قائم وارد شده و اوست که هر لحظه خدا را می خواند برای دفع دشواری و به زودی پروردگار، وی را بر کرسی اقتدار جهانی می نشاند.»

منبع: الزام النواصب، ص 172

نوشته‌های مرتبط

ظهور امام زمان در ناامیدی

امیرحسین عامری

پاداش خرج کردن پول برای امام زمان عج

کبری خجسته

پاداش منتظر ظهور

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد