داستان های امام زمان

ملاقات یکی از علما اهل سنت و شیعه شدنش

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

ملاقات یکی از علما اهل سنت و شیعه شدنش


خبر داد ما را سید سند و معتمد جناب حاج سید علی مدد خراسانی از فخرالمحدثین آقای میرزا هادی واعظ خراسانی از عالم اجل جناب حاج آقا محسن سلطان آبادی(ره) که گفت:
در منازل سفر حج نزد یکی از علما سنی رفتم که شیعه شده بود او گفت:من از اهل این قریه هستم و تقیه می کنم.سپس از سبب تشیعش سؤال کردم، گفت: من در دو مسأله بسیار فکر می کردم یکی این که شیعه میگوید:علویین
(سادات) بر حق و با ایمان میمیرند و من میبینم بسیاری از آن ها را که از اشرار هستند و به آن حال از دنیا میروند و یکی اینکه قائل به امام غائبی هستند که کسی او را نمیبیند پس فایده چنین امامی چیست؟
تا این که به حج مشرف شدم شنیدم شریف مکه شریف حسین مریض است، نزد او رفتم، چون مرض او مسری بود او تنها بود و از او اجتناب میکردند او را در حال نزع و جان کندن دیدم ناگهان سیدی نورانی بر او وارد شد و تلقین و شهادتین و اسما ائمه علیهم السلام را به او میکرد.
سپس وفات کرد پس آن سید رو به من کرد و فرمود:
به این نحو میشود حال اولاد فاطمه سلام الله علیها و به این نحو امام غائب فایده دارد و غایب شد. من زود بیرون آمدم و کسی را هم به فوت شریف خبر ندادم که مبادا مرا متهم به قتل او کنند.
چون به منزل رسیدم ، صدای گریه از خانه شریف بلند شد.بعد از آن صحت نسب شریف برایم معلوم شد همچنین چگونگی حال اولاد فاطمه سلام الله علیها در وقت مردن.و فایده امام غایب را دانستم.

العبقری الحسان

نوشته‌های مرتبط

ديدار عجيب ابو سعيد هندي با امام زمان

Montazer

داستان سفارش نماز صبح و مغرب

Montazer

شفای ملکه قسمت اول

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد