احادیث امام صادق (ع)

مقرحکومتی امام زمان کجاست

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

مقرحکومتی امام زمان(عج)کجاست؟

یکی از امور قطعی در عصر ظهور
امام زمان (عج) ، این است که مقر و
مرکز حکومت آن حضرت در شهر کوفه
است.

چنانکه امام صادق (ع) فرمود :
« مقر حکومت او ، شهر کوفه است ، و
محل حکومتش مسجد جامع کوفه ، و بیت المال و محل تقسیم غنایم در
مسجد سهله واقع در زمینهای صاف و
مسطح و روشن نجف و کوفه است.»

مهدی موعود ، ترجمه علی دوانی ، ص ١١٥٨

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

نوشته‌های مرتبط

حدیث منتظران ظهور

Entezar

امام زمان شناس حقیقی

کبری خجسته

امام مهدي از ديدگاه امام صادق

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد