علاّمه حلّى

كمك كردن امام زمان (عليه السلام) به علاّمه حلّى

✅كمك كردن امام زمان (عليه السلام) به علاّمه حلّى در نوشتن يك كتاب قطور در يك شب

? از جمله مقامهاى بزرگى كه براى آية اللّه حلّى امتياز به شمار مى آيد آن است

كه جزء افراد با ايمان به شمار مى آيد. يكى از دانشمندان سنّى كه در بعضى

رشته هاى علمى استاد علّامه حلّى بود، كتابى در مورد مذهب شيعه اماميّه

نوشته بود و در مجالس، آن را براى مردم مى خواند و آنها را گمراه مى كرد

و از ترس آنكه نكند كسى از دانشمندان شيعه نوشته هاى آن را ردّ كنند كتاب

را به كسى نمى داد كه بنويسد و جناب شيخ هميشه در فكر طرح نقشه اى بود تا آن را بدست آورد و نوشته هاى آن را ردّ كند.

?ناچار از محبّت بين استاد و شاگرد استفاده كرد و از او خواهش كرد تا آن كتاب را به او قرض بدهد.

?چون استاد سنّى نمى خواست كه بلا فاصله دست ردّ بر سينه او بزند گفت: (من قسم خورده ام كه اين كتاب را بيشتر از يك شب پيش كسى نگذارم).

?علّامه حلّى نيز آن مدّت زمان را غنيمت شمرد و كتاب را گرفت و به خانه برد كه در همان شب آن كتاب را تا جايى كه ممكن است بازنويسى كند.

♻️چون به نوشتن مشغول شد و نصفى از شب گذشت خوابش گرفت، ناگهان حضرت صاحب الامر (عليه السلام) ظاهر گشت و به علّامه حلّى گفت: (كتاب را به من بده وتو بخواب).

?وقتى كه شيخ از خواب بيدار شد ديد كه باز نويسى شده آن كتاب از كرامت صاحب الامر (عليه السلام) تمام شده است.
در نقل ديگرى آمده است: علّامه حلّى كتابى از بعضى از دانشمندان خواست كه نسخه بردارى كند.

?استاد سنّى آن كتاب را به علاّمه نداد چون آن كتاب مهمّى بود تا اينكه اين اتّفاق افتاد كه به او كتاب را داد به شرط آنكه يك شب بيشتر پيش او نماند ونسخه بردارى آن كتاب كمتر از يك سال نمى شد كه انجام شود.
پس علّامه حلّى كتاب را به منزل خودش آورد و در همان شب شروع به نوشتن آن كرد، پس از اينكه چند صفحه نوشت خسته شد.

✔️ناگهان ديد مردى كه شبيه مردم حجاز است از در وارد شد و سلام كرد و نشست.

? آن شخص گفت: (اى شيخ! تو اين اوراق را مسطر بكش ومن مى نويسم).
پس شيخ براى او مسطر مى كشيد وآن شخص مى نوشت واز سرعت كتابت، مسطر به او نمى رسيد. وقتى خروس هنگام صبح شروع به خواندن كرد كتاب تمام شده بود.
? بعضى گفتند: چون شيخ خسته شد خوابيد. ووقتى بيدار شد كتاب نوشته شده بود.
?مجالس المؤمنين
 
#تشرفات

?⛅️أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج⛅️?

نوشته‌های مرتبط

داستان علامه حلی و بوسه بر خاك پای امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد