متن مهدوی

فلسفه انتظار

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

فلسفه انتظار:


فلسفه انتظار، دميـدن روح اميـــدوارى و پايــــدارى اســـت.
انتظار و عقيده به ظهــور مصــلح، شيعه را در جريان زمــان، براى مقاومت پرورش داد و جامعــه شيــعه را از زوال نـگاه داشت و تا امــروز، اين عقــيده، عامل بقاى شيعه و پايدارى اوست.
شيعيانى كه با وضــعيت اسفبار حكومت بنى اميّه و بنى عبّاس، رو به رو شــده بودند، اگر منتظر و آينده بين نبودنــد و اعتقاد به پيروزى حق و عدالت نداشــتند، هرگز براى شان حال مقاومــت باقى نمى ماند و از دگرگون شــدن اوضاع نااميد مى شــدند و ريشــه ى هر حركت و پايدارى در آن ها خشك مى شد.
امّا قرآن كريم بشارت داده و پيامبر اكرم (صل الله عليه و اله) و حضــرت على (عليه السلام) نيز وعده داده اند كه اين دين، پايدار مى ماند و هميشه، حق پيروز است. پس از رحلت رسول خدا (صل الله عليه و اله) تا به امروز، ريشه ى همه حركت ها و نهضت هاى شيـعه عليه باطل، همين فلسفله انتظـار و عقيده به ادامـه ى مبارزه حق و باطل بـوده اســت.
اين همان فلسفه اى است كه در اديان گذشتـه نيز مايه ى اميــدوارى پـيروان آن ها و مشـوّق آنان به پايـدارى بوده است.
پس فلسفه ى انتظار، مانند يك عامل و ماده ى حياتى مهم، در تمام اديان آسمانى وجود داشته و رمز بقا و موجوديت آنان بوده است و اكنون هم از عوامل بقاى جامعـه ى مسلمانان اســـت.

الفبای مهدویت؛ مجتبی تونه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج!

نوشته‌های مرتبط

نبرد قرقیسیا بخش دوم

Montazer

نیروهای درگیر در نبرد قرقیسیا بخش پنجم

Montazer

شباهت های امام زمان (عج) با حضرت آدم (ع)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد