متن مهدوی

فضیلت و ثواب انتظار

phoca thumb l emam zaman 65 - فضیلت و ثواب انتظار

?فضیلت و ثواب انتظار?

?ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻨﺘﻈِﺮ، ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻴﺪﺍﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ

ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻯ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻥ

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻟﺎﻳﺸﺎﻥ[ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ] ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﻟﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:
✅دﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍز ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

« ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ »

✅ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

« ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓَﺮَﺝ ﺁﻳﺎ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺧﺪﺍﻯ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺭﺍ ﻛﻪ:

? ﻭ ﺍﺭﺗَﻘِﺒُﻮﺍ ﺇﻧّﻰ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﺭَﻗِﺐٌ » ؛ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻢ.(سوره هود آیه٩٣)
« ﻓَﺎﻧﺘﻈﺮُﻭﺍ ﺇﻧّﻰ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤُﻨْﺘَﻈِﺮِﻳﻦَ »؛ ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻧﻢ.(سوره انعام آیه٧١)

?ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺒﻮﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩند.

?مکیال المکارم جلد٢بخش٨باب٥?

?ألّلهُمَّ ؏َـجِّـلْ لِوَلِیِّکَـ الْفَــرج?

نوشته‌های مرتبط

عید فطر و امام زمان(عج)

Entezar

لحظاتی از روز را با امام زمان باشیم

امیرحسین عامری

نکاتی از دعای عهد،حجت الاسلام قرائتی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد