احادیث امام زمان (عج)

فریب نخوردن از مدعیان دروغین

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

فریب نخوردن از مدعیان دروغین


امام زمان قبل از رحلت چهارمین نائب خاص، نامه ای به او دادند و فرمودند:

“… تو تا شش روز دیگر، از دنیا می روی… پس کارهایت را جمع کن و به هیچ کس برای جانشینی خود بعد از مرگت وصیت نکن… در آینده، کسی برای شیعیان من ادعای مشاهده مرا مطرح خواهد نمود. آگاه باشید، کسی که ادعای مشاهده مرا قبل از قیام سُفیانی و ظاهر شدن صدای آسمانی داشته باشد، او دروغگو و تهمت زننده است”

کمال الدین ج۲ باب۴۵ حدیث۴۴

نکته مهم: از این رو اگر کسی در این زمان غیبت، مشاهده ای را از نوع سفارت یا نیابت از طرف امام زمان ادعا کند، دروغگوست. البته باید دانست آنچه دراین نامه بعنوان “ادعای مشاهده” آمده، با توجه به عبارت قبل از آن (برای جانشینی ات وصیت نکن)، مربوط به افرادیست که ادعای مشاهده و نیابت از حضرت را دارند، و این با تَشرُّفاتی که در این دوره برای صالحان و علما نقل میشود، منافاتی ندارد.

خواندن مطالب مفید بیشتر
وقایع دوران غیبت

نوشته‌های مرتبط

معنی لقب خاتم الاوصیاء امام زمان

Entezar

راهکار برای تعجیلِ فرج شيخ حسن سامرايي

Entezar

اگاهی امام زمان از لغزش‌هايي شیعیان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد