مدعیان دروغین

فرقه منحرف محمديه

فرقه منحرف محمديه

مدعــیـــــــــــــان دروغــــــــــــین…

فرقه منحرف محمديه

انحراف درمهدویت پیش از
ولادت امام مهدی”عج”

قسمت 8 از 9

گروه هشتم محمديه:

..آنان طرفداران امامت محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا(ع) بودند.

وي از سادات جليل القدرعلوي بود كه در زمان حيات پدرش، درگذشت و قبرش(امام زاده سيد محمد) امروز در نزديكي «بلد» در دو فرسنگي سامرا و زيارتگاه است.!

گويند: محمد را نُه پسر بود كه چهار تن ايشان به خوي و سلماس در آذربايجان مسافرت كرده و كشته شدند و پنج تن ديگر به لار رفته و در آنجا به قتل رسيدند.!

طرفداران امامت او گفتند: وي نمرده و زنده است زيرا پدرش او را به امامت نامزد كرد و يارانش را به امامت وي پس از خود آگاه ساخت. از آنجايي که نسبت دروغ بر امام جايز نيست و نيز نمي توان گفت كه بدا رخ داده، پس او جانشين پدر است.

البته در ديده و چشم مردمان نمودار گشت كه او درگذشت؛ ولي او نمرده است و پدرش علي بن محمد از ترس مردم او را غايب ساخت و او مهدي قائم است.!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1]:همان،ص۳۹۴..!

درسنامه مهدویت استادسلیمیان.!

 

نوشته‌های مرتبط

درباره احمد الحسن مدعی دروغین قسمت سوم

Montazer

فرقه منحرف نفس‌ زكيه‌

Montazer

مدعیان دروغین در مهدویت

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد