احادیث امام باقر (ع)

غیبت امام بزرگترین گرفتاری عصر

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث امام باقر(ع)

غیبت امام بزرگترین گرفتاری عصر

اذا غَضِبَ اللهُ تبارَکَ و تَعالی عَلی خَلقِهِ
نَحّانا عَن جِوارِهم.

هر وقت خدای تبارک و تعالی بر خلق
خود غضب فرماید،ما(امامان)را از کنار
ایشان دور می سازد.

معنای این سخن آن است که دوری از
امام(عج)نتیجه غضب و ناخشنودی خداوند
از مردم است.و اگر چنین است باید بیندیشیم
که چرا به چنین تنبیهی گرفتار آمده ایم و
برای رفع آن چه کاری از دست ما ساخته است

اصول کافی،کتاب الحجّة ،بابُ فی الغیبه

نوشته‌های مرتبط

دل بستگی و فرمان برداری از امام زمان

امیرحسین عامری

غربال شدن شیعان برای ظهور

Entezar

دلایل نام گذاری امام زمان به مهدی

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد