علّامه طباطبایی

علامه چگونه علامه شد ؟

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

✅ علامه چگونه علامه شد ؟

آیت الله ممدوحی ، از شاگردان علامه_طباطبایی (ره)  می گوید :

مرحوم علامه  می فرمودند :

« پدر و مادرم را در سن کودکی از دست دادم و دو تا لَله (دایه) مرا بزرگ کردند.

وقتی برای من استاد خصوصی گرفتند ، استاد از من سئوالی کرد

در جواب سئوال ماندم و استاد شکایت مرا به لَلِه کرد و گفت :

سید محمد حسین نمی تواند جواب بدهد و درس نخوانده است ،

مرا توبیخ کردند و آنقدر این مسئله برای من سنگین بود با این که کودک بودم ؛

وضو گرفتم ، داخل مسجدی رفتم و دو رکعت نماز خواندم ، سجده کردم و از خدای متعال درخواست کردم

خدایا یا همین الان مرگ مرا برسان یا استعدادی به من بده که بعد از این توبیخ و سرزنش نشوم.

از مسجد بیرون آمدم ، از آن به بعد محتاج استاد نبودم و تمام

درسها را پیش مطالعه می کردم ، بعد می‌فرمودند :

در عین حال خودم را از استاد منقطع نکردم ، چرا که می ترسیدم

اعوجاج علمی پیدا کنم و می خواستم استاد همیشه هدایتگر من باشد… »

نوشته‌های مرتبط

سلوک مهدوی علامه طباطبائي(ره)

Montazer

حصول تشرف خدمت امام زمان «عج»

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد