احادیث حضرت محمد(ص)

علائم ظهور در کلام رسول خدا (ص)-3

? علائم ظهور در کلام رسول خدا (ص)

☀️ سلمان گفت:
ای رسول خدا‼️
‼️آیا این مسلما واقع می شود⁉️

☀️ رسول خدا (ص) فرمود:

آری سوگند به آن که جان من در دست اوست ای سلمان‼️

☀️در آن زمان زنان آوازه خوان در بین مردم پدید می آیند.

☀️و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند.

☀️ و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت می کنند.

☀️ سلمان گفت:

ای رسول خدا‼️
آیا این امر واقع می شود⁉️

☀️رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن که جان من در دست اوست‼️

☀️ ای سلمان‼️
در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان امت من که به حج می روند برای تفریح و تفرج است?

? تفسیر قمی

نوشته‌های مرتبط

امور بسیار مهم در شب قدر

Entezar

ایمان به غیب

کبری خجسته

گریه‌ پیامبر بر ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد