آذر ۲۰, ۱۳۹۷
احادیث حضرت محمد(ص)

علائم ظهور در کلام رسول خدا (ص)-3

? علائم ظهور در کلام رسول خدا (ص)

☀️ سلمان گفت:
ای رسول خدا‼️
‼️آیا این مسلما واقع می شود⁉️

☀️ رسول خدا (ص) فرمود:

آری سوگند به آن که جان من در دست اوست ای سلمان‼️

☀️در آن زمان زنان آوازه خوان در بین مردم پدید می آیند.

☀️و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند.

☀️ و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت می کنند.

☀️ سلمان گفت:

ای رسول خدا‼️
آیا این امر واقع می شود⁉️

☀️رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن که جان من در دست اوست‼️

☀️ ای سلمان‼️
در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان امت من که به حج می روند برای تفریح و تفرج است?

? تفسیر قمی

Related posts

حدیث اهمیت جمعه

Entezar

حدیث برکات امام زمان علیه السلام

Entezar

حدیث شناخت امام زمان علیه السلام

Entezar

دیدگاه شما چیست؟