داستان های امام زمان

عریضه نویسی و شفا قسمت پایانی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

?عریضه نویسی و شفا

قسمت پایانی

 

…و نيزه‏اى را كه در دست داشتند روى كتف «محمد سعيد» گذاشتند و فرمودند:

بلند شو، داییَت از سفر آمده است و پشت در منتظر است.
من در آن حال متوجّه شدم كه منظور آن حضرت،

دايى علی اكبرم است كه خيلى وقت پيش

به سفر تجارت رفته است و اتفاقا به خاطر تأخير كردن، همه خانواده نگرانش بودند.
محمد سعيد اطاعت امر كرد و در نهايت سلامتى از جاى خود برخاست

و با عجله به سوى در رفت تا از دايى على اكبر استقبال كند.
در اين لحظه از خواب بيدار شدم و درست به

اطراف نگاه كردم متوجه شدم كه صبح شده است .

بلافاصله ياد خوابى كه ديده بودم افتادم

و با خوشحالى خودم را به نزديك برادرم رساندم

و او را بيدار كردم و به او گفتم: محمد سعيد! محمد سعيد!

بلندشو آقا امام زمان‏ عليه السلام  تو را شفا دادند.
سپس بدون معطلى او را گرفتم و از زمين بلندش كردم.
در اثر سر و صداى من مادرم از خواب بيدار شد،

وقتى ديد كه محمد سعيد را بيدار كرده‏ ام،

با ناراحتى گفت: او به خاطر دردى كه داشت از سر شب نتوانسته بود بخوابد،

تازه از شدّت دردش مقدارى كم شده بود، چرا بيدارش كردى؟!
گفتم: مادر! امام ‏عليه السلام محمد  سعيد را شفا دادند.
مادرم از جاى خود برخاست و با عجله خود را به ما رساند و گفت: تو چه گفتى؟
خواستم تا حرفم را تكرار كنم، كه ديدم محمد سعيد شروع به راه رفتن كرد، و

مثل اينكه اصلا هيچگونه ناراحتى نداشته است. مادرم از خوشحالى با صداى بلند شروع

به گريه كردن نمود و همه اهل خانه بإ  صداى او از خواب بيدار شدند و به دنبال آن طولى

نكشيد همه اهالى روستا از اتفاقى كه افتاده بود باخبر شدند و با عجله

خودشان را براى ديدن محمد سعيد به خانه ما میرساندند.
بحمد للّه امام زمان‏ عليه السلام  به عريضه وتوسل مادرم عنايت كرد و از آن به بعد

در بدن برادرم اثرى از آن مريضى ديده نشد. و چند روز بعد هم دايى على اكبر با

سلامتى از سفر برگشت و خوشحالى خانواده

ما به لطف حضرت حجة بن الحسن ‏عليه السلام  كامل‏تر شد.

?نجم الثاقب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

داستان قبرستان تخته پولاد اصفهان

Entezar

روایتی تکان کننده از امام علی درباره حضرت مهدی

Entezar

کمک امام زمان از فردى بت پرست

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد