متن مهدوی

عروسی که مورد رضایت امام زمان باشد

??????
????
??
?
?  ورود امام زمان ممنوع!!! ?

شوخی نبودکه،شب عروسی بود!!

همان شبی که هزارشب نمیشود
همان شبی که همه به هم محرمند…
همان شبی که وقتی عروس بله میگوید
به تمامی مردان داخل تالارکه نه،به تمام مردان شهرمحرم میشود!
این را ازفیلم هایی که درفضای سبزداخل شهرمیگیرندفهمیدم!!

همان شبی که فراموش میشود:?عالم محضرخداست…

آهان یادم آمد،
این تالارمحضرخدانیست،تامیتوانید
معصیت کنید!!
همان شبی که دامادهم آرایش میکند…
همه وهمه آمدندحتی خان دایی…
اما ای کاش امام زمانمان هم می آمد،حق پدری دارندبرما…!!
مگرمیشود او نباشد؟!

???????

عروس برایش کارت دعوت نفرستاده بود،اما آقا آمده بود… ?

? به تالارکه رسید سردر تالارنوشته بودند: ورودامام زمان ممنوع!! ?

دورترها ایستاد وگفت دخترم عروسیت مبارک ولی…
ای کاش کاری میکردی تامن هم میتوانستم بیایم…
مگرمیشودشب عروسی دختر،پدرنیاید؟! من آمدم اما…
گوشه ای نشست و برای خوشبختی دخترکش دعاکرد…
چه ظالمانه یادمان میرودکه هستی!

???????

ماکه روزیمان را ازسفره تومیبریم ومیخوریم،باشیطان میپریم ومی گردیم…
میدانم گناه هم که میکنیم،بازدلت نمی آید نیمه شب درنمازدعایمان نکنی

⭕️ اشتباه میکنند
این روزها نه مانتوهای تنگ و جلو باز مد است
نه ساپورت های رنگاوارنگ
نه انواع شلوارهای پاره
و مدل های موی غربی
و نه روابط  نامشروع و دزدی

? این روزها
فقط
در آوردن اشک مهدی فاطمه (عج) مد شده!! ?
????

?
??
????
??????

⛅️ ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج⛅️

نوشته‌های مرتبط

اعمال قبل از خواب

Entezar

تهدیدهای اخرالزمان قسمت سوم

Montazer

نقد عرفان های نو ظهور قسمت پانزدهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد