احادیث امیرالمومنین علی(ع)

صــورت و ســیــرت امــام مــهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 حــدیـــــــــــــث  مــهـــــدوی

صــورت و ســیــرت امــام مــهدی (عــج)


امــیــر الــمــومــنــیــن (ع)در بــالــاے مــنــبــر فــرمــود:
«در آخــر الــزمــان مــردے از نــســل مــن ،
بــا صــورتــے ســرخ و ســفــیــد ،فــراخ شــڪــم ،ران قــوے ،و شــانــه اے ســتــرگ ،خــروجــمــے نــمــایــد ڪــه در پــشــتــش دو خــال اســت ،یــڪــے بــه رنــگ پــوســت بــدن و دیــگــرے شــبــیــه بــه خــال پــیــغــمــبــر (ص).»

حــضــرتــ مــهدے (عــج)از حــیــث صــورت و ســیــرت شــبــیــه پــیــغــمــبــر (ص)اســت ،و ایــن شــبــاهت شــایــد بــراے آن بــاشــد ڪــه از جــهت اســم و صــورت و ســیــرت ،ابــقــاے دیــن و احــیــاے احــڪــام قــرآن بــه دســت اوســت .

اثــبــاتـ الــهداه ،شــیــخ حــر عــامــلــے ،ج ٧ ،ص ٤٠٠

ألـــلــَّـھُـــــمــَ ؏ َـجــِّـل لــِوَلـــــیــِـڪْ ألــــْـفــــَـرَج

نوشته‌های مرتبط

بیعت در زمان قیام امام زمان

Entezar

آمین گفـتن امام زمان(عج) بر دعـای ما

Entezar

درد دل هاي امام علی با پیامبر در شهادت حضرت زهرا

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد