داستان های امام زمان

شیعه شدن فرد زیدی مذهب توسط امام زمان قسمت پایانی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

او هم به دست امام زمان علیه السلام شیعه شد


قسمت پایانی

…و می گفت:پی او بدوید ‌و به خدمت مولای خود برسید،زیرا همین لحظه او از نزد من از این اطاق بیرون رفت ما به دستور او از در اطاق بیرون رفتیم و هرچه این طرف و آن طرف دویدم، کسی را ندیدم به نزد پدر برگشتیم و از او سؤال کردیم که چه بود و چه شد او میگریست و میگفت شخصی نزد من آمد و گفت:یاعطوه
گفتم:شما که هستی؟!
فرمود:من صاحب پسران تو امام زمان پسران تو هستم آمده ام تو را شفابدهم، بعد از آن دست دراز کرد و در جای مرض گذاشت و به کلی مرا از آن کسالت نجات داد و من سلامتی کامل خود را یافتم و آثاری از آن کسالت در من نیست و لذا متوجه شدم که او امام زمان حضرت حجة بن الحسن علیه السلام است و به همین جهت شما را صدا زدم که او را زیارت کنید!
که متأسفانه به مجردی که شماآمدید آن حضرت از اطاق بیرون رفت.
مرحوم حاجی نوری در نجم الثاقب مینویسد که:
علی بن عیسی اربلی میگوید:من قضیه عطوه را از غیر پسرانش مکرر سؤال کردم آنها میگفتند که ما او را قبلأً با کسالتش در مذهب زیدی دیدن بودیم و بعد از شفا او را با داشتن مذهب شیعه اثنی عشری نیز دیده ایم.

نجم الثاقب

نوشته‌های مرتبط

توقیعی از امام زمان به عثمان بن سعید اولین نایب حضرت

امیرحسین عامری

داستان امداد غیبی امام زمان(عج)

Montazer

داستان امدادگری امام زمان(عج) به شیخ حائری

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد