حضرت ولی عصر(عج)

شعر مهدوی عيدي رسيده است

?عيدي رسيده است که در آن اميد نيست?
?صدها بهار هم برسد، بيتو عيد نيست?

?تکراري و شبيه به هم، چون گذشته ها?
?امسال هم اگر تو نيايي جديد نيست?

?با جمعه سال آمد و با جمعه ميرود?
?با اين حساب آمدنت هم بعيد نيست?

?هربار دوره ميکنم اين سالنامه را?
?جز حسرت ظهور تو در سررسيد نيست?

?مارا ببخش اگر دلمان در سياهي است?
?يا چشممان ز اشک فراقت سپيد نيست?

?يک روز ميرسد که تو از راه ميرسي?
?آن روز قبر مادر تو ناپديد نيست?

              ((محمدعلي بياباني))
●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○

نوشته‌های مرتبط

شعراولین جمعه سال

Montazer

اي پاسخ گرامي ِ اَمّن يُجيب ها

Entezar

شعر امام زمانی آقا سلام

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد