حضرت ولی عصر(عج)

شعر مهدوی عيدي رسيده است

?عيدي رسيده است که در آن اميد نيست?
?صدها بهار هم برسد، بيتو عيد نيست?

?تکراري و شبيه به هم، چون گذشته ها?
?امسال هم اگر تو نيايي جديد نيست?

?با جمعه سال آمد و با جمعه ميرود?
?با اين حساب آمدنت هم بعيد نيست?

?هربار دوره ميکنم اين سالنامه را?
?جز حسرت ظهور تو در سررسيد نيست?

?مارا ببخش اگر دلمان در سياهي است?
?يا چشممان ز اشک فراقت سپيد نيست?

?يک روز ميرسد که تو از راه ميرسي?
?آن روز قبر مادر تو ناپديد نيست?

              ((محمدعلي بياباني))
●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○

نوشته‌های مرتبط

شعر امام زمانی آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد

Montazer

اشعار امام زمان من گنه كارم

Montazer

شعر میزنم سبزه گره تاگره ای واگردد

Entezar

دیدگاه شما چیست؟