حضرت ولی عصر(عج)

شعر امام زمانی آقا سلام

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعـــــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے

شعر امام زمانی آقا سلام


آقا (عج)ســـــــــلام!

بازمنــم ،خاڪ پایــــتان

دیـــوانه ای ڪه لڪ زده قلبــش برایــتان

دراین ڪلاس ســـرد،حضور تو واجب است

این بار چندم است ڪه استاد غایب است

نرگس شڪفتـــه است تو را داد مي زنــد

آقا بیا ڪه فاصــــله فــــریاد مي زنـــــد

این روزها نمي شــــــــود اندوهگین نبود

دلـــــواپس نهایــــــت تلخ زمیـــــن نبود

امروز دلم عجیب تو را درد مي کشـــــــد

دستم مدام واژه ی«بر گـــــرد»ميڪشـد

امضاء : دو چشم خیس و دلي در هوایتـــان

دیوانه ای ڪه لڪ زده قلبش برایتـــــــان . .

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

نوشته‌های مرتبط

اشعار امام زمان بي قرار تو باشم

Montazer

شعر امام زمانی هر نفسی که می تپد

Montazer

شعر مهدوی شرمنده ام اقا

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد