تفسیر دعای عصر غیبت

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت

قسمت: اول

این دعا در انتهای کتاب مفاتیح است،بعد از دعای عالیة المضامین و … بعد از این دعا ها آمده که با «اَﻟﻠﱠﻬُﻢَّ ﻋَﺮﱢﻓْﻨِﻲ ﻧَﻔْﺴَﻚَ» شروع می شود!

یک دعای «اَﻟﻠﱠﻬُﻢَّ ﻋَﺮﱢﻓْﻨِﻲ ﻧَﻔْﺴَﻚَ»داریم که امام صادق (ع) گفت : در زمان غیبت بخوانید، سه خط است و همه تقریبا حفظ هستیم! اما این دعا با «اﻟﻠﱠﻬُﻢَّ ﻋَﺮﱢﻓْﻨِﻲ ﻧَﻔْﺴَﻚَ» شروع می شود، پنج صفحه و طولانی است.

چند نکته راجع به تفسیر این دعا

1-در اهمیت این دعا همین قدر بس که، سید بن طاووس رحمة الله علیه کسی که از علمای بزرگ بود،

بعضی موقع ها ما دعایی، نمازی یا یک زیارتی نقل می کنیم که در مفاتیح نیست، یک عده می گویند، چون در مفاتیح نیست، پس معتبر نیست! در حالی که اصلا چنین چیزی نیست! شیخ عباس قمی در اول مفاتیح ننوشته که من همه ی دعاها را در کتابم آورده ام، نه! گل چین کرده است.

پس قرار بر این نیست که همه ی ادعیه و دعاها در مفاتیح باشد و آن چیزی که در مفاتیح نیست،غیر معتبر است! نه٫ کتابهای ادعیه دیگری داریم مثل “مهج الدعوات” سید بن طاووس نوشته، مثل “جمال الاسبوع” سید بن طاوس نوشته “صحیفه مهدیه ” پر از نمازها و دعاها و زیارت ها راجع به امام زمان(عج) که اصلا در مفاتیح نیست، دلیل نمی شود چون در مفاتیح نیست پس معتبر نباشد!

مفاتیح گل چینی از بهترین ادعیه ها و دعاها است! نه اینکه همه نیست! مثلا زیارت ناحیه مقدسه، زیارت معروفی که امام زمان (ع) در وصف جد خودش امام حسین (ع) گفته است، در مفاتیح نیست ! خُب٫ نباشد!! دلیل هم نیست چون در مفاتیح نیست این دعا معتبر نیست.

در کتاب جمال الاسبوع سید طاووس بعد از اینکه دعاها و اعمال عصر جمعه را ذکر می کند،(درمفاتیح،
اعمال عصر جمعه آمده ،ما بارها گفتیم! از مهمترین اعمال عصر جمعه ،اول همین دعای عصر غیبت را می خوانیم، بعد دو تای بعدی خواندن دعای سمات و خواندن صد بار سوره ی قدر) می گوید :اگر برای تو از تمام آنچه که ذکر کردیم, عذری باشد( یعنی از تمام اعمال عصر جمعه که ذکر کردیم عذری داشتی، وقت نداشتی ! خسته بودی، حال نداشتی! انجام ندادی) پس بپرهیز (یا در جایی دیگر نوشته ) حذر کن از اینکه خواندن این دعا را ترک کنی! (می گوید همه را انجام ندادی، این را انجام بده)

ادامه دارد …

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت سی و هشتم

Montazer

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت قسمت هشتم

Montazer

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت ششم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد