تفسیر زیارت جامعه کبیره

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه پنجاه و چهارم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه پنجاه و چهارم

18-السَّلامُ عَلی اَئِمَّةِ الْهُدی

امام هادی(ع)هم هادی هم هدف است به هر حال،هدایت ما به سوی امام است امام
(ع)هم هادی هم هدف است.می خواهد ما را حرکت بدهد و به خودش برساند که وجه الله و باب الله است.پس بکوشیم تا خود را به امام برسانیم و جمال او را که جمال خداست ببینیم.
امّا توفیق این دیدن نصیب هرکسی نمی شود.
آن ها که با خود امام(ع)معاصر بودند او را ندیدند.آیا واقعاً عمر،پیغمبر اکرم(ص)را
دیده بود؟آیا او و همفکرانش جمال علی(ع)را مشاهده کرده بودند؟

ابداً؛جسمشان را دیده بودند،نه جمال امامت و ولایتشان را.آنان که آن جمال را دیدند،امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار بودند،امثال رُشید هَجَری و حُجربن عدی و میثم تمّار بودند که در راه رسیدن به آن جمال،از مال و جان و اولاد خود گذشتند.!

“حضرت امام باقر(ع)با یکی ازاصحابشان
(ابوبصیر)جلو در مسجد ایستاده بودند و مردم به مسجد داخل و از آن خارج می شدند.امام به ابوبصیر فرمودند:از این مردم بپرس:ابی جعفر باقر را ندیده اند؟او کجاست؟از هرکه پرسید
او گفت:نمی دانیم.دراین اثنا،ابوهارون مکفوف که نابینا بود رسید.امام فرمودند:از او بپرس.او گفت:همین جا ایستاده اند.ابوبصیر گفت:از کجادانستی؟ گفت:چگونه ندانم و حال آن که آن حضرت خورشیدی فروزان است.[1]

آری،او چشم سرش بسته بودامّا چشم دلش باز بود و حرارت خورشید امامت را احساس می کرد؛امّا دیگران که از مشاهده ی جمال معنوی امام محروم بودندامام(ع) تصرّفی در دید ظاهرشان کرد که جسم امام را هم ندیدند.!

حاصل آن که،امام از آن نظر که مظهر صفات کمال خداست،در مسیر حرکت ما به سوی خدا مقصد و مقتدای ماست و تقرّب به خدا جز از طریق تقرّب به امام برای ما ممکن نیست.!

ادامه دارد..

..پی نوشتها:
1]-منتهی الآمال،در معجزات حضرت امام باقر(ع)

آیت الله سید محمد ضیاءآبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه شصتم

Entezar

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه بیست و نهم

Entezar

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه سی و دوم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد