تفسیر زیارت جامعه کبیره

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت جامعه کبیره

جلسه دوم


1-السَّلامُ عَلَیْکُمْ

سلام در نماز:
ما در شبانه روز چندین بار به هم سلام میکنیم و سلامت یکدیگر را از خدا میخواهیم و در نماز های پنجگانه خود ( اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلَی عِبادِاللّهِ الصّالِحینَ) میگوییم؛یعنی سلامتی خود و بندگان صالح را از خدا میخواهیم و هرگز این دعاهای خود را در حق یکدیگر مستجاب نمی بینیم ،بلکه همیشه خود را غرق در ناسلامتی ، گرفتاری و بی سر و سامانی می یابیم.با این که دستگاه خلقت ،دستگاه مجیب الدعوات است و خداوند متعال وعده اجابت دعا را داده است ، پس چرا دعاها و سلام های ما در این دستگاه به اجابت نمی رسد؟معلوم می شود که ما دروغ میگوییم و خیر و سلامت یکدیگر را از خدا نمی خواهیم.

هم سلام های روزانه ما دروغ است هم سلام های نماز ما.صرف نظر از سلام های خودمان، امام زمان (عج) در شبانه روز ، گذشته از نوافل، پنج مرتبه نماز واجب میخوانند و در هر نماز( اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلَی عِبادِاللّهِ الصّالِحینَ) میگویند و از خدا خیر و سلامت برای بندگان صالح می خواهد و دعایی که از در خانه خدا هرگز رد نمیشود، دعای امام زمان (عج) است؛پس چرا دعای آن حضرت درباره ما به اجابت نمی رسد و زندگی ما را غرق درخیر و صلاح و سلامت نمیکند؛ معلوم میشود که ما نتوانسته ایم خود را در زمره (عِبادِاللّهِ الصّالِحینَ) در آوریم تا دعای سلامت خواهی امام شامل حال ما گردد.

سلام به اهل بیت (ع) با چه نیت و معرفتی
حال که دانستیم معنای سلام ، اعلام تامین سلامت همه جانبه برای طرف مقابل است و این که هیچ گونه ضرر و زیانی از  جانب من به تو نخواهد رسید و تو از ناحیه من در کمال امن و امان خواهی بود ، بنابراین وقتی شخص زائر در حضور امام ایستاده یا از دور حضرت را در خاطر خود تمثل داده است و او را مخاطب به سلام کرده است باید در حالی باشد که هیچ صدمه و اذیت و آزاری از جانب او به آن حضرت ، نه در آن لحظه و نه بعد از آن نرسد و از طرفی هم میدانیم تنها چیزی که موجب خشنودی و رضایت خاطر اهل بیت(ع) می شود، دینداری مردم و اطاعت از اوامر آنان و ترک نواهی ( یعنی ترک آنچه شرع ممنوع کرده) خداوند است و تنها چیزی که موجب تنفر و انزجار آن انوار الهی میگردد و از آن آزرده خاطر می شوند ، تخلف مردم از اوامر و ارتکاب نواهی خداوند و آلوده گشتنشان به رذایل اخلاقی از جمله حرص و بخل و کبر و ریا و حسد و حب مال و جاه و نظایراینهاست..

بنابراین انسان زائر باید در حین گفتن (السّلام علیک)از حیث فکر و اخلاق و عمل طوری باشد که مایه اذیت و آزار امام نباشد. دل را با آب توبه شستشو دهد و اشک ندامت از دیده فرو بریزد تا در سلامش راستگو باشد و گرنه در همان ابتدای سخن، به امام خود دروغ گفته است و العیاذ بالله او را به بازی گرفته است و روشن است که به دست آوردن این حال صدق و صفا جز به توفیق خدا و خلوص نیت تحقق نخواهد یافت.

آیت الله سید محمدضیاءآبادی

ادامه دارد…

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه بیست ویکم

Montazer

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه بیست و ششم

Entezar

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه پنجاه و ششم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد