تفسیر زیارت جامعه کبیره

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه دوازدهم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت جامعه کبیره

جلسه دوازدهم


6-معْدِنَ الرَّحْمَة وَ خُزّانَ الْعِلْم

علم معصومین(ع)افاضی است علم آن ها با علم خدا فرق می کند؛علم خدا ذاتی است ولی علم معصومین(ع) افاضی است؛یعنی از جانب خدا به آنها افاضه می شود و ممکن است خدا جلو علم آن ها را بگیرد و چیزی راندانند.

معصومین(ع) کلیدداران خزانه های غیبند و خداوند قدرتی به آن ها داده است که هروقت بخواهند چیزی را بدانند،می دانند و هروقت بخواهند چیزی را ندانند،نمی دانند.

دریکی از سفرها شتر پیغمبر اکرم(ص)گم شد،فرمودند:بگردید و ببینید کجاست.هرچه گشتند پیدا نکردند.یکی از منافقین گفت:کار او عجیب است.از یک طرف ادعای پیغمبری می کند و می گوید:من از آسمان و اوضاع آسمانیان باخبرم و از طرف دیگر، شترش گم شده و نمی داند کجاست؛می گوید: بگردید پیدایش کنید.این حرف به گوش پیغمبر اکرم(ص)رسید.فرمودند:
می دانم کجاست؛پشت همین کوه،پایین درّه،
درختی است و افسار شتر به شاخه ی آن بند شده آن جا مانده است.بروید و آن را بیاورید.

آری،آنجا که نمی خواستندبدانند،نمیدانستند و می گفتند:دنبالش بگردید و پیدایش کنید.چون رفتارشان با مردم عادی بود.همان طور رفتار می کردند که ما با هم رفتار می کنیم.اما از آنجا خواستند بدانند و شبهه از دل ها برطرف سازند،دریک لحظه گفتند:می دانم کجاست.

عمر می گفت:یا علی، این چگونه است که از تو هرچه سؤال می کنند،فورا جواب می دهی؛اما ما نمی توانیم؟می فرمودند:آیا اگر کسی از تو بپرسد دستت دارای چند انگشت است،در جواب دادن نیاز به تأمل داری؟گفت:نه، می بینم که پنج انگشت دارم.فرمودند:تمام عالم برای من چنین است.اگر بخواهم،همه چیز را می بینم.

مراد از جفر و جامعه چیست و نزد کیست؟
در روایات آمده است که فرموده اند:جفر
(دانشی که از غیب خبر می دهد) و جامعه و صحیفه فاطمه(س) در نزد ما هست و علم به فلان مطلب را از جفر و جامعه یا صحیفه فاطمه(س) بدست آورده ایم.این مطلب میان اهل تحقیق مورد بحث است که مراد از جفر و جامعه چیست؟آیا کتاب بزرگی است که مشتمل بر حقایق هستی است؟درست روشن نیست.
احتمالا به مرتبه ای از مراتب علمشان اشاره دارد که از حیطه ی درک ما بیرون است.

چنان که نقل شده است ابونواس شاعر
،خدمت امام رضا(ع) رسید و چند بیت شعری را که در مدح آن حضرت گفته بود،درحضور امام (ع) خواند.آنگاه امام(ع) رقعه ای درآوردند و آن را به ابونواس نشان دادند.او با کمال تعجب دید که عین ابیاتش در آن رقعه به خط روشن نوشته شده است…..امام(ع) فرمودند:”در جفر و جامعه که در نزد من است نوشته شده که تو مرا به این ابیات مدح خواهی کرد.”(1)

آری ما معتقدیم که تمام علوم از گذشتگان و آیندگان،از زمینیان و آسمانیان،از علوم مادی و معنوی،هرچه هست،قطره ای از دریای علم امام و افاضه ای از افاضات مقام ولایت مطلقه است.

1-نقل از نفایس الفنون جلد2 صفحه94.

آیت الله سید محمد ضیاء آبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ششم

Entezar

تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه پنجاه و سوم

Montazer

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه چهاردهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد