تفسیر زیارت جامعه کبیره

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه بیست و هفتم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت جامعه کبیره

جلسه بیست و هفتم

12-وعَناصِرَ الْاَبْرارِ وَدَعائِمَ الْاَخْیارِ،وَساسَةَ الْعِبادِ وَاَرْکانَ الْبِلاد
ِ
“سلام برشما…که اصول نیکان و استوانه های خوبان و زمامداران بندگان و پایه و ارکان شهرها هستید.”

معنوی لغوی وَساسَةَ الْعِبادِ
ساسة جمع سائس است و سائس یعنی مدیر و عهده دارِ سرپرستی امّت.«ساسة العبادِ»یعنی مدیران و سرپرستگان خدا در تمام شؤون زندگی،به طوری که حقوق همه ی طبقات و اصناف جامعه تعدیل شود و حقّ احدی ضایع نشود و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان تأمین گردد و این جز امام معصوم(ع)از عهده ی کسی برنمی آید.

نقش ائمه ی هدی(ع)در تأمین سعادت بشر
درضمن حدیث الاربعماة،از امیرالمؤمنین امام علی(ع) نقل شده است که فرموده اند:
“خداوند به وسیله ی ما(زندگی سعادتمندانه را)افتتاح کرده و هم به وسیله ی ما ختم می کند و به وسیله ی ما دشوار ی های زمانه را برطرف می سازد.آنگاه که قائم ما قیام کند،آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد،کینه ها از دل بندگان خدا زایل می شود و درّندگان و حیوانات(اهلی)باهم سازش می کنند(حیوانات اهلی از درّندگان نمی گریزند)تاجایی که زنی می خواهد راه بین عراق و شام بپیماید،همه جا قدم روی سبزه و گیاه می گذارد درحالی که زیورآلات خود را برسر دارد(و کسی طمع به آن نمی کند)نه درّنده ای به او حمله می کند نه او از درّندگان ترسی به خود راه می دهد.(1)

امن و امان مطلق و عدالت همه جانبه،حاکم برزندگی می شود تاآنجا که: “شاهراه بزرگ را توسعه می دهد و هرگوشه ای را که مانع راه های عمومی شود(و در مسیر های عمومی باشد)خراب می کند.ایوان ها و ناودان هایی را که درگذرگاه های عمومی ساخته شده اند ویران می کند و از بین می برد.(2)

عمران و آبادانی در زمان حکومت صاحب الزّمان درآن دوران پربرکت،آن چنان عمران و آبادانی به وجود می آیدکه بانیاز های واقعی بشر مطابقت می کند و حقوق واقعی احدی نادیده نمی ماند.از حضرت امام باقرالعلوم(ع) منقول است:”دولت ما آخرین دولت هاست؛هیچ خاندانی باقی نمی ماند که برای آنان دولت و سلطنتی باشد،مگر این که پیش از ما به سلطنت می رسند،تا هنگامی که ما به سرکار آمدیم و آن ها روش دولت ما را دیدند،نگوینداگر ما به سلطنت می رسیدیم،مانند همینان عمل می کردیم و این است معنای گفتار خدا که فرمود: فرجام کار ازآن تقوا پیشگان است(3)

منابع
1-بحارالانوار جلد 52 صفحه 316
2- بحارالانوار جلد 52 صفحه 339
3-همان صفحه ی 332

آیت الله سید محمد ضیاء آبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه سی و چهارم

Entezar

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه هجدهم

Montazer

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه سی و پنجم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد