تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت پنجم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

قسمت پنجم:

«اَﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﻪِ وَ دَﻟﻴﻞَ اِرادَﺗِﻪ.. سلام بر تو ای حجت خدا، نشانه ی خدا روی زمین، که خدا با تو اتمام حجت بر مردم می کند!

«دَﻟﻴﻞَ اِرادَﺗِﻪ» دلیل یعنی راهنما، یعنی ای امام زمان تو راهنمای اراده ی خدا هستی، این دو تا معنی دارد:

1- به این معنی که خدای متعال وقتی می خواهد یک کاری را انجام دهد در این نظام هستی،به واسطه ی امام زمان (عج) است که انجامش می دهد.

وقتی خدا می خواهد جان یک انسانی را بگیرد، به امام زمان(ع) دستور می دهد! و امام زمان (ع) به عزرائیل دستور می دهد! و عزرائیل به فرشته های زیر دست خودش و آنها جان آن فرد را می گیرند.

یا نعمتی را خدا بخواهد به مردم بدهد، به واسطه ی امام زمان(عج) است که می دهد، اینکه خدا با واسطه کار می کند، نه اینکه خدا نعوذ بالله مستقیم نتواند، نه، بی عرضگی از ماست ،ما نمی توانیم آن واسطه ی خدا را مستقیما دریافت بکنیم، به همین خاطر یک واسطه ی این وسط نیاز است!

– اما معنی دوم «دَﻟﻴﻞَ اِرادَﺗِﻪ» این است که، راهنمای اراده ی خداست یعنی ما از اراده ی امام زمان(ع) می توانیم به اراده ی خدا پی ببریم!

ما اگر می خواهیم، بدانیم اراده ی خدا در این امر چی هست؟ اراده ی خدا در این کار چی هست!! باید ببینیم اراده ی امام زمان (ع)چی هست!؟ از اراده ی امام زمان(ع)، به اراده ی خدا هم پی می بریم!

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین جلسه بیست و هشتم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین قسمت سیزدهم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت پانزدهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد