تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت هفدهم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

قسمت هفدهم

«اَﻟﺴﱠﻼم ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣﻴﻦَ ﺗُﺼْﺒِﺢُ وَ ﺗُﻤْﺴﻰ»
سلام برتو هنگامی که صبح می کنی و غروب می کنی!

چون این دو وقت صبح و غروب بسیار ارزش دارد، برای ذکر گفتن، برای استغفار کردن!

«اَﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿﮏَ ﻓﯽ اﻟﱠﻠﯿﻞِ إذا ﯾَﻐﺸﯽ وَ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ إذا ﺗَﺠَﻠّﯽ»

سلام بر تو ای امام زمان هنگامی که شب می رود و روز می آید.

اینجا هم همان معنی کنایه ای ظهور و غیبت است، یعنی شب را به غیبت تشبیه کرده و روز را به ظهور! آیه ای که در قرآن می خوانید «وَ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ إذا ﺗَﺠَﻠّﯽ» [سوره لیل/2] و روز هنگامی که روشن می شود و تجلی می شود، اینجا روایات گفته اند، منظور روز ظهور امام زمان(ع) است!

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

 

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین قسمت سوم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت نوزدهم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین قسمت چهاردهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد