تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت ششم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

قسمت ششم


« السّـَلامُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺗﺎﻟِﻰَ ﻛِﺘﺎبِ اللّٰهِ وَ ﺗَﺮْﺟُﻤﺎﻧَﻪُ» سلام بر تو ای کسی که تالی کتاب خدا هستی! که دو تا معنی دارد

1- یکی به معنای″تلاوت کننده ″ یعنی امام زمان (عج) تو تلاوت کننده ی کتاب خدا هستی.

2- یکی به معنای ″ تالی تلو ″(پیرو) یعنی امام زمان پیرو کتاب خدا، قرآن هستی!

«تَرْجُمَانَهْ » یعنی ترجمه ی قرآن، تفسیر قرآن، که مترجم واقعی قرآن اهل بیت هستند.

( این مطالب، همیشه در ذهنتان باشد که وقتی زیارت آل یاسین می خوانید، متوجه باشید چه چیزی دارید می گویید و آن سلامی که به امام می دهید، شامل چه مباحثی است و چه ویژگی هایی را می گوید)

«اَﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻓﻰ آﻧﺎء ﻟَﻴْﻠِﻚَ وَ اَﻃْﺮافِ ﻧَﻬﺎرِكَ » سلام بر تو ای امام زمان(عج) بر تمامی اوقات شب و روز.

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین قسمت پانزدهم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت هجدهم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین جلسه بیست و هشتم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد