تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت دهم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

قسمت دهم


«اَﻟﺴﱠﻼم ُﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳﱡﻬَﺎ اﻟْﻌَﻠَﻢُ اﻟْﻤَﻨْﺼُﻮبُ»
سلام بر تو ای عَلَمی که منصوب هستی!

علم یعنی پرچم، یعنی نشانه، منصوب یعنی نصب شده توسط خدا یعنی تو نشانه ی خدا هستی که نصب شده توسط خود خدای متعال هستی! (اینجا دارد راه را نشان می دهد،که این امام روی کره زمین باید از طرف خدا انتخاب بشود)

«وَ اَﻟْﻌِﻠْﻢُ اﻟْﻤَﺼْﺒُﻮب ..علم مشخص است،مصبوب یعنی سر ریز شده، ریخته شده! یعنی علم شما را خدا در وجود شما ریخته و سر ریز و کامل پر کرده !!

یعنی می خواهد این را بگوید علم اهل بیت اعطایی هست، خدا این علم را به ایشان داده است ! و علم آنها، علم الهی ست ! جایی نرفتند، مکتب نرفتند یادبگیرند،
نرفتند جایی  درس بخوانند که یاد بگیرند!

و عجب از کسانی که امام صادق (ع)استاد بود را قبول نمی کنند و شاگردان امام صادق(ع) را به عنوان امام خودشان قبول می کنند.طرف امام است جایی مکتب نرفته، جایی درس نخوانده، عقل هم می گوید تو حرف استاد را باید قبول کنی .

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین قسمت نهم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت شانزدهم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت بیست و دوم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد