تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت بیست و یکم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

 قسمت بیست و یکم

«ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻَيَ ﺷَﻘِﻲَ ﻣَﻦْ ﺧَﺎﻟَﻔَﻜُﻢ»
ای مولای من شقی و بدبخت آن کسی است که مخالفت شما را بکند هر چند به ظاهر خیلی سعادتمند باشد!

«وَ ﺳَﻌِﺪَ مَنْ أَﻃَﺎﻋَﻜﻢ»
خوشبخت آن کسی است که از شما اطاعت بکند .

شخص فقیری رفت پیش امام صادق(ع) گفت: من خیلی فقیرم هیچ چیزی ندارم! امام صادق(ع) گفت: ما اهل بیت را قبول داری؟ گفت بله، شما اهل بیت را کامل قبول دارم! حاضر هستی میلیاردها به تو بدهند سرمایه دار بشویی، ولی ولایت ما اهل بیت را ازتو
بگیرند؟! گفت: نه، حاضر نیستم! امام گفت: پس نگو من فقیرم! تو نعمت و گنجی داری که هیچ حساب و پولی نمی تواند آن را بخرد!

اینجا می گوید ″سعادت واقعی اطاعت از امام″ است یعنی انسان بداند امام زمانش از این حرفش راضی نیست، از این پیامی که به یک بنده خدا می دهد، راضی نیست!با این نگاه حرامی که می کند امام زمان(ع) راضی نیست!

و بداند که اطاعت از امام زمان(ع) چه کارش می کند و چه قدر آن فرد را رشد می دهد، همین قدر بداند باعث سعادتمندی اش می شود.

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

 

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین قسمت بیستم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین قسمت نوزدهم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین قسمت چهاردهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد