تفسیر دعای عصر غیبت

شرح دعای عصر غیبت قسمت نوزدهم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح دعای عصر غیبت

قسمت نوزدهم

این دعا سه خط اولش که با «اَللَّهُمَّ عَرِّفْنٖی نَفْسَكَ» شروع می شود را حفظ کنید و در قنوت نمازهایتان بخوانید!

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، این عارف بزرگ! یک کتابچه ای از ایشان چاپ شده است (تعقیبات نماز زیاد است، تعقیبات مشترکه،و تعقیبات مختص هر نماز) که ایشان در آن تعقیبات خاص را گلچین کرده و گفته اند; اگر نمی توانید همه تعقیبات را بخوانید، اینها را حتما انجام بدهید!

️ یکی از این تعقیبات مشترکه همان دعای«اَللَّهُمَّ عَرِفْنٖی نَفْسَكَ..» سه خطی است! پس ببینید چه قدر دعایش مهم است که این عارف بزرگ می گوید، بعد از نمازهایتان بخوانید!!

″ثَبِّتْ ″ از باب تفعیل است و نشان از مداومت بر یک کار دارد!

ثبات قدم بر دین یعنی ما هر روز باید حواسمان جمع باشد! به قول عرفا، شما باید اول صبح مشارطه کنی، با خودت شرط بگذاری که از اول صبح تا آخر شب می خواهم چنین کارهایی را انجام بدهم!

و سپس در طول روز مراقبه کنی، مراقبه یعنی همیشه حواست باشد! کارهایت جنبه ی الهی داشته باشد؛ مشارطه و مراقبه داشته باشی و آخر سر هم، محاسبه داشته باشی! که روایت داریم از ما شیعیان نیست، هر کس که محاسبه ی نفس شبها نکند!

البته از ما شیعیان نیست، توضیح دارد! نه اینکه کسی این کار را نکند شیعه نیست، نه! یعنی اینکه شیعه درجاتی دارد! درجه ی کامل کامل شیعه یکی از صفاتش این است که هر شب قبل از خواب محاسبه ی نفس می کند! کسی هم که انجام ندهد شیعه است اما درجات پایین تر دارد! از حدیث بد برداشت نشود! خیلی موارد در ثبات قدم بر دین بودن است!

خانم میانسالی پیش ما آمد و گفت بچه ی من زرتشتی شده، چه کار کنیم!؟

چرا این طور شده؟ چرا به سمت زرتشتیت و امثال اینها رفته است! دلیلش چه است؟ نمی توانیم بگوییم فقط تقصیر پدر و مادر است! تقصیر خود طرف هم است، چون اعتقادش درست و حسابی نبود! چون واقعا ثابت قدم بر دین خدا نبود!

همین من و شما، یک شبهه ای وهابی ها علیه امام زمان (عج) مطرح بکنند، جوابش را هم ندانیم و نسبت به آن شبهات هم به شک بیفتیم! به امام زمان(عج) شکی نمی کنیم، چون قلبی است! حالا ما جواب شبهه را بلد نیستیم، می رویم سوال می کنیم و یاد می گیریم! ولی خیلی از جوانها این طوری نیستند! اگر شبهه ای مطرح شود و آنها نتوانند آن شبهه ها را پاسخ بدهند، یا پیش کسی بروند و آن نفر هم نتواند آن شبهه را برای آنها پاسخ بدهد، از دین بر می گردند!

متأسفانه ما نمونه هایی داریم، کارهایی که دشمنان می کنند، قرآن سوزی یک سری از جوانها!! ایرانی است، ولی کار به جایی می رسد که قرآن سوزی می کند و خانمی که می آید فندک به دست می گیرد و قرآن را آتش می زند! اینها فکر کردید از اول این طور بودند؟؟

همین جریان احمد بصری همان احمدالحسن که ادعای یمانی کذاب کرده! ما افرادی ولایی داشتیم، در خط رهبری و ولایت!  طرفدار احمد الحسن شده است!

چرا.؟! چون دوتا شبهه ی خیلی ساده مطرح می کنند، بنده ی خدا نمی تواند جواب بدهد! بحث احمدالحسن هم بحث روز است و خیلی از مبلغین ما نمی دانند قضیه چه هست؟! احمدالحسن چه کسی است!

این جوان شبهات را در فضای مجازی یاد می گیرد، می رود از کسی سوال می کند، طرف بلد نیست جواب بدهد! می گوید بلد که نیست شبهه هم که سنگین است، پس حتما حق با آنهاست!

این جریان احمدالحسن یک سری دروغ هایشان این است ببینید چه قدر مرموز هستند! می گوید آره من یکسال است از تمام حوزه های علمیه قم و ایران سوال کردم، فقط یک حدیث از اهل بیت در باب دفاع از علمای آخر الزمان برای ما بیاورید؟ هیچ کدام نتوانستند! پس هیچ حدیثی درباب دفاع از علمای آخرالزمان ما نداریم!

طرف هم فکر می کند، بله، واقعا اگر حدیث داشتیم مراجع آن حدیث را می آوردند، چرا نیاوردند!؟ پس حدیثی نداریم! بعد روایاتی را می آورد که، علمای آخر الزمان جلوی امام زمان (عج) می ایستند! پس اینها هم دشمنان حضرت هستند!!  نمی داند که، ما فراوان روایت داریم! در کتاب ″احتجاج شیخ طبرسی″ روایت از امام معصوم است که «اگر نبودن علمای دین در آخرالزمان مردم از دین منحرف می شدند» و روایات فراوان که قابل شمارش نیست.

نوشته‌های مرتبط

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت قسمت سی و یک

Entezar

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت سی وسوم

Entezar

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت قسمت نهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد