داستان های امام زمان متن مهدوی

شباهت امام زمان و حضرت یوسف

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

محتوای مطلب

شباهت امام زمان و حضرت یوسف

شباهت های داستان دو یوسف!


1]:حضرت یوسف[ع].!
2]:حضرت مهدی[عج]!

بنا بر آیه پانزدهم سوره یوسف، غیبت آن حضرت از دل چاه و در پی حسادت و توطئه برادرانش، آغاز می شود.!

غیبت حضرت یوسف(ع) از خویشاوندان و حتی پدر ایشان که یکی از انبیاء الهی بود، صورت گرفت. اما با این غیبت از مقام حجت خدا بودن، پایین نمی آمد.!

غیبت حضرت یوسف(ع) شباهت هایی به غیبت حضرت مهدی(عج) دارد. یکی از آن شباهت ها مکان غیبت کردن بوده است.!

برادران حضرت یوسف(ع)، ایشان را در چاه انداختند و غیبت حضرت مهدی(عج) نیز از سرداب آغاز شد.!

غیبت بدین ترتیب بود که در شهری که خانه پدرش در آنجا بود یعنی شهر سامرا، برای خانه ها سرداب هایی می ساختند تا خود را در گرمای تابستان، از گرما حفظ کنند.!

مأموران بنی عباس زمانی که متوجه شدند که حضرت مهدی(عج) در سرداب خانه پدرش به سر می برد، در سرداب را بستند تا امام را از بین ببرند.

همانند برادران حضرت یوسف(ع) که ایشان را در چاهی انداختند که احدی از آن مسیر عبور نمی کرد اما همان خداوندی که حیله آنها را از کار انداخت و حضرت یوسف(ع) را

نجات داد، همان خداوند نیز، حیله بنی عباس را نابود کرد، به طوریکه کور شدند و خداوند متعال بر چشمان آنها پرده افکند تا خروج حضرت مهدی(عج) را نبینند.

مانند: جدش رسول الله صلی الله علیه و آله که بر دیده قریش، که نقشه قتل او را کشیده بودند، پرده افکند و آن حضرت از میان آنها خارج شد و به مدینه هجرت کرد.!

نوشته‌های مرتبط

نقد عرفان های نو ظهور قسمت پانزدهم

Montazer

ظهور، قابل تقديم و تأخير است

Montazer

دعای فرج و گشایش امور-قسمت1/2

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد