متن مهدوی

سلوک مهدوی آیت الله ناصری

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 سلوک مهدوی

آیا از امام زمان خود غفلت داریم؟

?آیت الله ناصری

یکی از معانی غفلت این است که انسان
به واسطه کثرت اشتغالات دنیوی و صفات رذیله نفسانی،از خدا و اوامر

و نواهی‌اش،غافل و فقط به فکر خود و عینیت و شخصیت و عزت و آبرویش است.
وقتی انسان از خدا و ولایت فاصله گرفت، غافل است.
غفلت باعث پیروی از هوای نفس می‌شود.
انسان که غافل شد، دنبال نفس و صفات رذیله می‌دود،اما امام سجاد علیه‌السلام
هشدار می‌دهدکه انسان باید همیشه از خدا بخواهد در خواب غفلت نباشد.
همیشه در فکر حیات ۴ روزه دنیا نباشد
و حداقل بخشی از روزش را هم به فکر آخرت باشد.
ائمه علیهم‌السلام همیشه به مبدأ وصل هستند و لحظه‌ای غافل نیستند.

وصل دائمی و عدم غفلت‌شان هم مثل این است که ما پادرد، کمردرد

یا سردرد داشته باشیم و حسابی هم اذیت‌مان کند،اما  در عین

درد داشتن، با مردم هم صحبت ‌کنیم. درد را فراموش نمی‌کنیم.

➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

علائم قطعی و غیر حتمی ظهور کدامند؟

نقد عرفان های نو ظهور بیست و هشتم

Entezar

سید خراسانی: پرچم های سیاه

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد