احادیث امیرالمومنین علی(ع)

سخنان امام علی درباره اخرالزمان در الزام النّاصب

phoca thumb l emam zaman 39 - سخنان امام علی درباره اخرالزمان در الزام النّاصب

??امام علي عليه السلام:
«… فعند ذلك تخرج العجم على العرب، و يملكون البصرة .. ألا يا ويل لبصرة ممّا يحلّ بها

من الطّاعون و من الفتن يتبع بعضها بعضا!. ألا يا ويل لفلسطين و ما يحلّ به من الفتن الّتي لا تطاق!. ألا يا

ويل لأهل الدّنيا و ما يحلّ بها من الفتن فى ذلك الزّمان و جميع البلدان:

الغرب و الشّرق و الجنوب و الشّمال!. ألا و إنّه تركب النّاس بعضهم على بعض،

و تتواثب عليهم الحروب الدّائمة، و ذلك بما قدّمت أيديهم، و ما ربّك بظلّام للعبيد».
⚡️⚡️«در چنين موقعى عجم عليه عرب شورش مى‏كند و بصره را اشغال مى‏كند.
⚡️⚡️واى به حال مردم بصره كه طاعون و فتنه‏ هاى فراوانى در آن پديد مى‏آيد!
⚡️⚡️واى به حال مردم فلسطين از فتنه‏هاى غيرقابل تحملّى كه در آن واقع مى‏شود!
⚡️⚡️واى به حال مردم دنيا از فتنه‏هاى پياپى كه در آن زمان در شرق، غرب، شمال و جنوب جهان در هر شهر و قصبه‏اى اتّفاق مى‏افتد.
⚡️⚡️هر گروهى عليه گروه ديگر شورش مى‏كند و جنگهاى دائمى يكى پس از ديگرى روى مى‏دهد.
⚡️⚡️كه همه اينها كيفر اعمال خود مردم است و پروردگارت هرگز بر بندگان ستمى روا نمى‏دارد»
?? الزام النّاصب صفحه 196.
?
??

نوشته‌های مرتبط

صــورت و ســیــرت امــام مــهدی

Montazer

حدیث حضرت علی (ع) درباره حضرت مهدی(عج)

Entezar

تعبیر امام علی در حق منتظر راستین امام زمان

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد