متن مهدوی

راه رسيدن به معيت امام زمان

indsex - راه رسيدن به معيت امام زمان

✅راه رسيدن به معيت امام زمان✅

?معيت يعنى همراه بودن دائمی و همشگی

?آیت الله وحید خراسانی:
✋همه تان تصمیم بگیرید و این کار را هم
رواج بدهید: شروع کنید هر ماه بدون
استثنا یک ختم قرآن بکنید

و آن [ختم] قرآن را ?هدیه به خود
امام زمان(عج) بکنید. این کار، بعد معلوم
می شود اثرش چیست‼️

?اینها اکسیر احمر❣ است منتها ما
وقتی بیدار شدیم که کار گذشته است.

✍حدیثى که ما به آن برخوردیم و عقل را
مبهوت می کند نتیجه اش این است:

✅کسی که عملش این باشد یعنی هر چه می

تواند قرآن بخواند [و] هدیه کند به او(عج)،

سزای قطعی اش- که شبهه ندارد-

این است که: <کان معه>
اصلا جزایش می شود ?معیت?.

? کسی که کارش این باشد: آنچه میسر
است ?قرآن بخواند و? هدیه به امام زمان
بکند، آنچه به او می دهند این است که
امام زمان (عج) دنیا و آخرت با او خواهد بود.

نوشته‌های مرتبط

نصیحت سید ابن طاووس به فرزندانش

Entezar

اثار دعای فرج بخش پنجم

Montazer

امام زمان شریک اعمال شیعیان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد