احادیث امام صادق (ع)

راز عمر طولانی حضرت مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است :

راز عمر طولانی حضرت مهدی (عج)

و اما بنده صالح خضر علیه السلام را خداوند عمر طولانی عنایت فرمود نه به خاطر نبوتی که برایش تقدیر کرده باشد ،یا کتابی بر او نازل فرماید و نه آئینی که شرایع دیگر را نسخ نماید و نه برای امامتی که بندگان خود را به اقتدای به او ملزم سازد و نه اطاعتی که بر او فرض فرماید ،بلکه چون در علم خداوند تبارک و تعالی گذاشته بود که عمر قائم علیه السلام در دوران غیبت طولانی خواهد شد تا آنجا که بندگان او باور نکنند و آن عمر طولانی را انکار نمایند،خداوند عمر بنده صالح خضرعلیه السلام را بدون سبب طولانی ساخت به خاطر استدلال به وسیله آن بر عمر قائم علیه السلام تا این که دلیل و برهان معاندین را قطع نماید که میگویند مردم را از سوی خدا حجتی نباشد.در واقع حضرت خضر علیه السلام دلیل برای توجه پیدا کردن به وجود مقدس امام زمان علیه السلام معرفی میشود.
مونس تنهایی،ص۱۱۳

نوشته‌های مرتبط

حدیث جنگ های ظهور

Entezar

فریاد رس بیچاره گان

Montazer

کدام گروه از شیعیان منتظر امام زمان است

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد