متن مهدوی

دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

? دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

? انتظار، بیان گر رویکرد نظری و عملی شیعیان در دوران غیبت تا رسیدن به آرمان مهدویت است و لازمه این رویکرد خاص، در پیش گرفتن سبک خاصی از زندگی است که به نوعی خلاصه و عصاره‌ی همه‌ی ویژگی های مثبت مطرح شده در آموزه های اسلامی است.

?معتقدیم که انتظار، چیزی جز فرهنگ ناب شیعی نیست و فرهنگ انتظار، دقیقاً استمرار خط ولایت و امامت، در دوران غیبت و عامل اتصال شیعه به امامشان، در دوران غیبت است.

? آن چه از آموزه های دینی می فهمیم، این است که مردم باید به همه تعالیم اسلامی عمل کنند تا منتظران واقعی باشند.

?امام زمان، شاخص و معیار زمان ماست و ما با آن حجت، سنجیده می شویم.

✍ بنابراین، ما به عنوان منتظر، اگر بتوانیم به خوبی امام را بشناسیم و رضایت او را کسب کنیم، می توانیم بگوییم که سبک زندگی مان  منتظرانه و همراه با اعتقاد مهدوی است.

نوشته‌های مرتبط

حدیث شناسی بخش هشتم

Montazer

حدیث شناسی بخش بیست و سوم

Montazer

نبرد قرقیسیا بخش دوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد