داستان های امام زمان

ديدار عجيب ابو سعيد هندي با امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

ديدار عجيب ابو سعيد هندي با امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)

قسمت اول

✍ابو سعيد غانم هندي مي گويد: در كشمير هند دوستاني داشتم كه از رجال كشور، در اطراف شاه آنجا بودند، آنها چهل نفر بودند كه همه آنها كتابهاي آسماني:

تورات، انجيل، زبور و صحف ابراهيم (علیه السلام) را مطالعه مي نمودند، من و آنها مبلّغ دين (مطابق اديان گذشته) بوديم و بين مردم قضاوت مي كرديم و درباره

حلال و حرام فتوا مي داديم، حتي خود شاه و مردم ديگر، در اين امور به ما مراجعه مي كردند.

روزي بين ما سخن از پيامبر (صلوات الله علیه) به ميان آمد، به اين نتيجه رسيديم كه نام پيامبر اسلام در كتابهاي آسماني هست، ولي ما از وضع او بي اطلاع

هستيم . لازم است به جستجوي او بپردازيم و اطلاعاتي درآيم مورد كسب كنيم، همه دوستان به اتفاق، راي دادند كه من، اين مسأله مهم را پي گيري كنم.

ابو سعيد هندي مي گويد: از كشمير بيرون آمدم، پول بسيار برداشتم، دوازده ماه به سياحت و سفر و جستجو پرداختم،تا نزديك كابل

(پايتخت افغانستان فعلي) رسيدم، عده اي از تركهاي آن سامان، سر راه مرا گرفتند و پولهايم را ربودند و مرا آن چنان كتك زدند كه چند جاي بدنم زخمي شد،

سپس مرا به شهر كابل بردند، وقتي كه شاه كابل از جريان من آگاه شد، مرا به شهر بلخ فرستاد و گزارش كار مرا به فرمانرواي بلخ به نام (داود بن عباس بن ابي

اسود) دادند، گزارش اين بود كه: (اين شخص به نام سعيد غانم هندي، براي جستجوي دين و پيامبر اسلام (صلوات الله علیه)، از هند بيرون آمده و زبان فارسي را

آموخته و با فقهاء و علما مناظره و بحثها كرده است.)

داود بن عباس، مرا به مجلس خود احضار كرد و دانشمندان را جمع كرد تا با من مباحثه كنند….

ادامه دارد

?اصول کافی،زندگی چهارده معصوم

نوشته‌های مرتبط

نجات از وادی برهوت

Montazer

شفای ابو راجح حمامی

Entezar

شفاي بيمار زیدی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد