داستان های امام زمان

ديدار عجيب ابو سعيد هندي با امام زمان بخش دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

دیدار عجیب ابوسعید هندی با امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)

قسمت دوم


✍من به آنها گفتم: من به انگيزه جستجوي پيامبر اسلام، از وطن خود بيرون آمده ام، پيامبري كه نامش را در كتابهاي آسماني پيامبران ديده ام.
دانشمندان: او كيست و چه نام دارد؟

ابو سعيد: او محمد (صلی الله علیه و آله) نام دارد.

دانشمندان: او پيامبر ما است كه تو در جستجوي او هستي.

آنگاه ابو سعيد شرايع و احكام پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را از آنها پرسيد و آنها او را به احكام و شرايع اسلام آگاه كردند.

آنگه ابو سعيد به آن دانشمندان رو كرد و گفت: من مي دانم كه محمد (صلی الله علیه و آله) پيامبر خدا است، ولي نمي دانم كه آيا او،

همين فردي است كه شما او را معرفي مي كنيد يا نه؟ از شما تقاضا دارم محل او را به من نشان دهيد، تا نزدش بروم و از نشانه ها و دليلهائي كه مي دانم از او

بپرسم، اگر همان شخص بود، كه به مقصود رسيده ام و به او ايمان مي آورم.

دانشمندان: او وفات كرده است.

ابو سعيد: جانشين و وصي او كيست؟

دانشمندان: وصي و جانشين او (ابوبكر) است.

ابو سعيد: نام ابوبكر چيست؟

دانشمندان: نام او عبدالله بن عثمان است و او را به قبيله قريش نسبت داده اند.

ابو سعيد: نسبت پيغمبر خود محمد (صلوات الله علیه) را برايم بگوئيد.

دانشمندان نسبت پيامبر (صلوات الله علیه) را گفتند.

ابو سعيد گفت: اين شخص آن نيست كه من در جستجويش هستم، زيرا جانشين پيامبر اسلام (صلوات الله علیه)، برادر ديني او و پسر عموي نسبي او و شوهر

دختر او و پدر فرزندان (نوادگان) او است و آن پيامبر (صلوات الله علیه) را در سراسر زمين، نسلي جز از فرزندان جانشين نمي باشد.

در اين هنگام، دانشمندان حاضر، بر سر ابو سعيد فرياد كشيدند و به فرمانرواي بلخ گفتند:

اي امير، اين شخص از شرك بيرون آمده و به سوي كفر رفته و ريختن خونش حلال است.ابوسعيد:

اي مردم! من داراي ديني هستم كه به آن معتقد مي باشم و تا محكمتر از آن را نيابم، از آن دست نمي كشم، من اوصاف اين مرد (پيامبر و مشخصات

جانشين او) را در كتابهائي كه بر پيامبران پيشين نازل شده خوانده و ديده ام، از كشور هند با آن همه عزتي كه در آنجا داشتم، فقط به خاطر يافتن دين حق بيرون

آمده ام و چون درباره پيامبري كه شما برايم ذكر نموديد، به جستجو پرداختم ديدم او همان پيامبري است كه نامش (با مشخصات جانشين) در كتابهاي آسماني

آمده، ولي با آنكه شما ذكر مي كنيد تطبيق نمي كند، از من دست برداريد.

امير بلخ به دنبال مردي به نام (حسين بن اشكيب) فرستاد، او حاضر شد و به او گفت: با اين مرد هندي (يعني من) مباحثه كن.

حسين بن اشكيب به امير گفت: خدا كارت را سامان بخشد، در اين مجلس

دانشمندان و فقهاي بزرگ كه از من داناتر و بيناتر هستند تشريف دارند، من درباره آنهاچه بگويم.
امير بلخ: آنچه مي گويم بپذير و با اين مرد در خلوت مباحثه كن و با او مهربان باش.

ابو سعيد مي گويد: با حسين بن اشكيب، گفتگو كرديم، سر انجام او به من گفت: آن كسي كه تو در جستجوي او هستي، همان پيامبري است كه اين دانشمندان، او

را به تو معرفي كرده اند، ولي جانشين او، اينگونه كه اينها گفتند نيست، بلكه وصي و جانشين او، علي بن ابيطالب بن عبدالمطلب (علیه السلام) و شوهر فاطمه

(سلام الله علیه) دختر محمد (صلوات الله علیه) و پدر حسن و حسين (علیه السلام ) نوادگان محمد (صلوات الله علیه) مي باشد

.ابو سعيد: الله اكبر، همين است كه من در جستجويش هستم.

ابو سعيد مي گويد: نزد امير.‌‌..

ادامه دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

تشرف سید کریم پینه دوز خدمت امام زمان

Montazer

تشرف آیت‌الله شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی خدمت امام زمان

Entezar

مکث در نماز توسّط سیّد بحرالعلوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد