احادیث امام صادق (ع)

دولت شیطان و خدا از زمان خلقت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام جعفرصادق علیه السلام:

دولت شیطان و خدا از زمان خلقت

پیوسته از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام ،شیطان و خدا هریک دولتی برای خود داشته اند

(تا زمان دولت قائم علیه السلام)،اما دولت او تنها به وسیله حضرت قائم علیه السلام خواهد بود.

ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا هب لنا من لدنک الرحمة انک انت الوهاب

العیاشی،جلد۱،ص۱۹۹

نوشته‌های مرتبط

حدیث امام صادق درباره حضرت موسی

کبری خجسته

حدیث چگونه به امام زمان سلام كنيم

Entezar

اشک و نالهٔ امام صادق در فراق امام زمان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد