متن مهدوی

دور نمای حکومت مهدوی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

دور نمای حکومت مهدوی

دولت امام مهدی(عج)تنها دولتی است که پس از استقرار،دشمنی در برابر خود ندارد و نگران دولت پس از خود نیست که قدرت به دست دشمن افتد و یا نفوذی ها بتوانند تزلزلی در بدنه حکومت ایجاد کنند،زیرا وقتی حکومت به آل محمد(ص)رسید دیگر تا قیامت از دست آنها بیرون نخواهد رفت.
نفاق و دورویی و وعده های پوچ و مردم فریب در قاموس دولت آل محمد(ص)راه ندارد و رسیدگی به شئون دین و دنیای مردم اساس کار آن را تشکیل می دهد.کسی در این دولت نخواهد بود که تشنه قدرت باشد بلکه همه کارگزاران آن،قدرت را امانت و ابزاری برای خدمت به مردم می دانند.

نوشته‌های مرتبط

ظاهر حضرت مهدی(عج) هنگام قیام

Entezar

نقد عرفان های نو ظهور قسمت پنجم

Montazer

تاثییر کلمه اباصالح در مواقع سختی

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد