احادیث امام رضا(ع)

دلایل غیبت امام زمان

♻️یکی از دلایل مهم غیبت امام زمان♻️

✅یکی از این دلایل این است که ﺍﻣﺎﻡ زمان ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﻴﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺤﺖِ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻴﭻ ﺳﺘﻤﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ… ﺍﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ

ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.


?ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺸﺘﻢ(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩ:

?ﮔﻮﻳﻰ ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ (ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ

ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣّﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

?ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ: ﭼﺮﺍ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ❓

⭕️ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﻭﻯ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

?ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ 1: 337
?اللهم عجل الولیک الفرج?
?????????

خواندن مطالب مفید بیشتر
امام مهدي از ديدگاه امام رضا

نوشته‌های مرتبط

برکات امام زمان برای اهل زمین

Montazer

حدیث امام رضا درباره ظهور امام زمان

Entezar

امام مهدي از ديدگاه امام رضا

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۳ نظرات