احادیث امام رضا(ع)

دلایل غیبت امام زمان

♻️یکی از دلایل مهم غیبت امام زمان♻️

✅یکی از این دلایل این است که ﺍﻣﺎﻡ زمان ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﻴﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺤﺖِ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻴﭻ ﺳﺘﻤﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ… ﺍﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ

ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.


?ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺸﺘﻢ(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩ:

?ﮔﻮﻳﻰ ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ (ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ

ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣّﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

?ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ: ﭼﺮﺍ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ❓

⭕️ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﻭﻯ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

?ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ 1: 337
?اللهم عجل الولیک الفرج?
?????????

خواندن مطالب مفید بیشتر
حدیث امام رضا درباره وضعیت جهان در زمان حکومت امام زمان

نوشته‌های مرتبط

حدیث غم غربت

Entezar

سرودن شعر در وصف امام زمان

Montazer

توصیف جایگاه امام زمان توسط امام رضا

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۳ نظرات