متن مهدوی

دلایل و زمینه های نبرد قرقیسیا بخش چهارم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

4 . دلایل و زمینه های نبرد قرقیسیا


آنچنان که از روایات بر می آید نبرد قرقیسیا بر سر گنجی است که در ناحیه فرات پیدا می شود . ابن حماد به نقل از پیامبر اکرم (ص) از این گنج چنین گزارش می دهد:

فرات از کوهی از طلا و نقره پرده بر می دارد سپس بر سر آن جنگ می شود به طوری که از هر نه نفر، هفت نفر کشته می شود، پس هرگاه آن را درک کردید به آن نزدیک نشوید (17) .

همین مضمون با الفاظی مشابه در روایات دیگری که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده، آمده است; که از جمله می توان به روایت زیر اشاره کرد:

فرات از کوهی از طلا پرده بر می دارد، سپس مردم بر سر آن به نبرد بر می خیزند و از هر صد نفر، نود نفر (و یا فرمود: نه نفر) در این نبرد کشته می شوند، هر یک از آن مردمان گمان می کنند که نجات می یابند (18) .

در الفتن و الملاحم ابن کثیر نیز به نقل از رسول خدا (ص) به پیدا شدن گنج اشاره شده است:

به زودی فرات از گنجی از طلا پرده بر می دارد، پس هر کس آن را یافت، نباید چیزی از آن بر گیرد (19) .

ابن کثیر در جایی دیگر نیز از آن حضرت روایت می کند که:

قیامت بر پا نمی شود، تا اینکه فرات از کوهی از طلا پرده برمی گیرد [در آن زمان] مردم با یکدیگر به نبرد برمی خیزند . پس، از هر صد نفر، نود و نه نفر کشته می شود، هر یک از آن مردمان می گوید: شاید من کسی باشم که نجات می یابم (20) .

ابن حسام جونپوری نیز در البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان به ماجرای کوه طلا در فرات اشاره دارد:

قیامت برپا نمی شود، مگر اینکه فرات کوهی از طلا را آشکار می سازد، مردم بر سر آن گنج به نبرد برمی خیزند و نه دهم آنها کشته می شوند (21) .
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
مـطالـب کـانـال را بـراے دوسـتان وگـروهـهاے خـود ارسـال کنـــــید
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

امام زمان چه کارکنم؟

فاطمه جهاد

نکته های دعای عهد بخش ششم

Montazer

اعمال شب آرزوها چیست

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد