داستان های امام زمان

داستان نماز اول وقت یادت نرود

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

نماز اول وقت یادت نرود!

در اتوبوس نشسته بودیم كه اذان از رادیو پخش شد.

جوان به راننده گفت: نگه دارید تا نماز  بخوانیم.

راننده گفت: وقتی به قهوه خانه رسیدیم، نگه می دارم ولی

جوان اصرار داشت كه همین  اول وقت نمازش را بخواند.

بحث بالا گرفت تا اینكه بالاخره راننده تسلیم شد و توقف كرد.

جوان كنار جاده با آرامش كامل نمازش را خواند و سوار شد.

بعد از سوار شدن گفت: من به امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف)

قول داده ام كه نمازم را اول وقت بخوانم و بعد قصه خود را تعریف كرد.

گفت: من در یك كشور اروپایی درس می خواندم. محل اقامتم

تا دانشگاه فاصله زیادی داشت و روزانه فقط یك اتوبوس این مسیر را طی می كرد.

یك روز كه برای آخرین آزمون فارغ التحصیلی عازم دانشگاه بودم ،

اتوبوسِ پر از مسافر، وسط راه خراب شد و روشن نشد.

مسافران پیاده شدند و كنار جاده منتظر ماندند

تا وسیله ای پیدا شود و آنها را به مقصد برساند.

من كه از این وضعیت بسیار نگران بودم و وقت زیادی هم نداشتم،

مرتب قدم می زدم و به جاده نگاه می كردم و حرص می خوردم

كه زحمات چندین ساله ام در آستانه سفر به ایران بر باد رفت و…

در همین اثنا در ذهنم خطور كرد كه در ایران وقتی مشكلی

داشتیم، متوسل به امام زمان(ارواحنا له الفداه) می شدیم

و از او كمك می خواستیم. با دل شكسته اشكم جاری شد .

با خودم گفتم: یا صاحب الزمان(عج الله تعالی فرجه الشریف)!

اگر امروز كمكم كنی تا به امتحان برسم، قول می دهم و متعهد

می شوم تا آخر عمر نمازم را همیشه اول وقت بخوانم!
هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود كه آقایی از دور آمد و با زبان محلی به راننده گفت: چی شده؟

بعد مقداری ماشین را دستكاری كرد و گفت: برو استارت بزن!

ماشین خراب روشن شد و همه  خوشحال سوار شدند.

من هم از همه امیدوارتر سوار شدم. همین كه اتوبوس خواست حركت كند،

همان آقای ناشناس بالا آمد و من را به اسم صدا زد و فرمود:

قولی كه به ما دادی یادت نرود! نماز اول وقت را فراموش نكن!

من كه نمی توانستم حرفی بزنم، فقط احساس كردم آقا رفت

و من او را ندیدم! شروع كردم به اشك ریختن  و گریه كردن!

میر مهر، مسعود پورسیدآقایی، ص ۳۴۴ ( با اندك تصرف و تلخیص).

➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

زنی که امام زمان (عج) را دید

Entezar

داستان سر پياله بپوشان که خرقه پوش آمد

Entezar

عنایات امام زمان در هشت سال دفاع مقدس

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد