داستان های امام زمان

داستان ملاقات شیخ حسنعلی نخودکی با امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

ملاقات شیخ حسنعلی نخودکی با امام زمان علیه‌السلام و گرفتن سرمایه حلال از آن حضرت

 


مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی می فرمودند: «برای مسئله ای یکسال تمام

به عبادت و ریاضت مشغول شدم و درخواست من این بود که شرفیاب حضور

حضرت ولیّ عصر علیه السلام شوم و سرمایه ای از آن حضرت بگیرم.
پس از یک سال، شبی به من الهام شد که فردا در بازار خربزه فروشان

اصفهان اجازه ملاقات داده شده است.
در اصفهان بازارچه ای بود که تمام دکّانهای اطراف آن خربزه فروشی بود

و بعضی هم که دکّان نداشتند خربزه را قطعه قطعه می کردند و در طبقی می گذاشتند و خورده فروشی می کردند.

فردای آن شب پس از غسل کردن و لباس تمیز پوشیدن با حالت ادب،

روانه بازار شدم. وقتی داخل بازار شدم از یک طرف حرکت می کردم

و اشخاص را زیر نظر می گرفتم ناگاه دیدم آن دُرّ یگانه عالم امکان،

در کنار یکی از این کسبه فقیر که طبق خربزه فروشی دارد نزول اجلال فرموده است.
مؤدّب جلو رفتم و سلام عرض کردم. جواب فرمودند و با نگاه چشم فرمودند: «چه می خواهی؟»
عرض کردم: «استدعای سرمایه ای دارم.»
آن حضرت خواستند جندک (پول خورد آن زمان) به من عنایت کنند.
من عرض کردم: «برای سرمایه می خواهم.»
پس از پرداخت آن خودداری فرمودند و مرا مرخّص کردند.
وقتی به حال طبیعی آمدم فهمیدم که هنوز قابل نیستم. لذا یک

سال دیگر به عبادت و ریاضت به منظور رسیدن به مقصود مشغول شدم.
پس از آن روز گاهی به دیدن آن مرد عامی خربزه فروش می رفتم و گاهی

به او کمک می کردم. روزی از او پرسیدم: «آن آقا که فلان روز این جا نشسته بودند چه کسی هستند؟»
گفت: «او را نمی شناسم، مرد بسیار خوبی است گاهگاهی این جا می آید

و کنار من می نشیند و با من دوست شده است. بعضی از اوقات

که وضع مالی من خوب نیست به من کمک می کند.»
سال دوّم تمام شد باز به من اجازه ملاقات در همان محلّ عنایت فرمودند.

در این دفعه آدرس را می دانستم، مستقیماً به کنار طبق آن مرد رفتم

و دیدم حضرت روی کرسی کوچکی نزول اجلال فرموده است.
سلام عرض کردم. جواب مرحمت فرمودند و باز همان چند جندک

را مرحمت فرمودند و من گرفته سپاسگزاری کردم و مرخّص شدم.
با آن چند جندک مقداری پایه مهر خریدم و در کیسه ای ریختم

و چون فنّ مهر کنی را بلد بودم هر چند وقت، کنار بازار می نشستم

و چند عدد مهر برای مشتریها می کندم، البته بقدر حدّاقلی که به آن قناعت می شود،

و از آن کیسه که در جیبم بود پایه مهر بر می داشتم بدون آنکه به شماره آنها توجّه کنم.
سالهای سال کار من موقع اضطرار استفاده از آن پایه مهرها

بود و تمام نمی شد و در حقیقت در سر سفره احسان آن بزرگوار مهمان بودم.»

کرامات شیخ حسنعلی نخودکی

نوشته‌های مرتبط

تحریم تنباکو و امام زمان

Montazer

داستان خاتون عشق بخش هشتم

Montazer

شفاي بيمار زیدی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد