داستان های امام زمان

داستان ملاقات آیت الله سیبویه باامام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

 

ملاقات آیت الله سیبویه با آقا امام زمان علیه السلام

صبح آن روز حاج آقا خیلی سراسیمه بود! اصلا حال عجیبی داشت بعضی ها فکر می کردند نکند اتفاق بدی

افتاده و بعضی ها هم برعکس فکر کردند خبر خوشی به آقا داده اند! بالاخره صبرمان به سر آمد سراغ.مدیر

مدرسه علمیه که با حاج آقا سیبویه رابطه نزدیکی داشت رفتیم . حاج آقا ! خیلی نگران آیه الله سیبویه هستیم

اگر اتفاق بدی افتاده که اینقدر روحیه ایشان تغییر کرده بما هم خبر دهید!

هنوز صحبتهای ما تمام نشده بود که اشک در چشمان حاج آقا مدیر مدرسه جمع شد وقتی حال ایشان را

دیدیم اضطراب ما هم بیشتر شد بعد از چند لحظه سکوت لبخندی زد و گفت :آیت الله سیبویه دبشب خوابی

دیده اند که حضرت آیت الله صدیقین (زید عزه) تعبیر کرده اند .
تعبیرش این است تا چند روز دیگر شخصی که حاج آقا سیبویه ایشان را نمی شناسند از دبی تلفن میکند و آقا

را دعوت به حج می کند و حاج آقا در عرفات خدمت حضرت حجت بن الحسن العسکری ارواحنافداه می رسد!
اشک در چشمان ما جمع شد و نتوانستیم جلوی گریه خود را بگیریم روزها به کندی گذشت و منتظر تلفن

ناشناس بودیم .
بالاخره آنروز فرا رسید و آن شخص از دبی با مرحوم آیت الله میرزا احمد سیبویه تماس گرفت و ایشان را به مکه

دعوت کرد شخصی که حتی او را نمی شناخت!
حضرت آیت الله سیبویه می رفت و ما حسرت می خوردیم. در حال انتظار بازگشت بودیم منتظر خبری از گیسوان

یار و چشم به راه وصال هم نفس یار!
آن روز که برگشت او شاد بود ولی چیزی از شادیش نمی گفت هیچ کس جرأت نمی کرد از او سوال کند ولی

گاهی اسم آقا امام زمان علیه السلام در بحث های بعد از سفر مکه پیش می آمد ایشان امانش بریده می شد

و زار زار اشک فراق می ریخت من که دیکر کاسه صبرم لبریز شده بود سراغ یکی از علمای که رابطه نزدیکی با

ایشان داشت رفتم و با اسرار زیاد قضیه ملاقات آیت الله سیبویه را با آقا امام زمان علیه السلام  برایم چنین نقل

کردند که: حاج آقا سیبویه با اشک نقل کردند در عرفات خدمت آقا و سیدمان حضرت حجت بن الحسن

العسکری ارواحنافداه رسیدم و یک ساعت در محضر آقا بودم و دست امام زمان (علیه السلام) را می بوسند و

آقا هم پیشانی ایشان را می بوسند و حرفهایی که هیچ کس هنوز خبر ندارد به همدیگر می زنند.
ملاقات علما با امام زمان علیه السلام
➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

امام زمان نوري بر دوش پدر

Montazer

نمونه ای از یاوران خاص امام زمان بخش چهارم

Montazer

تشرف ابوالحسین بن ابی البغل کاتب

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد