داستان های امام زمان

داستان طبيب درد بى درمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

“داستان طبيب درد بى درمان”

محمّد بن يوسف مى گويد:


به بيمارى کورَک ـ نوعى زخم چرکين ـ مبتلا شدم. پزشکان مرا معاينه کردند وبرى درمان، پول زيادى هزينه کردم، امّا بهبودى حاصل نشد.
نامه ى به محضر مبارک امام زمان (عليه السلام) نوشتم واز حضرتش التماس دُعا نمودم.

امام (عليه السلام) مرقوم فرمود:
(البسک الله العافية وجعلک معنا فى الدنيا والآخرة).

(خدا تو را لباس عافيت بپوشاند، وتو را در دنيا وآخرت با ما قرار دهد).
هنوز يک هفته نگذشته بود که محل زخم بهبود يافت. در اين هنگام، پزشکى از دوستان مان را فرا خواندم، ومحل زخم را به او نشان دادم.

گفت: ما براى اين زخم دارويى نمى شناسيم. بهبودى آن تنها از ناحيه حق تعالى و بواسطه امام زمان علیه السلام بوده است.
: کافى، ج 1، ص 591

 اباصالح!التماس دعا
هرکجا هستی یاد ماهم باش…

نوشته‌های مرتبط

داستان تشرف جنگجوی غزوه صفین

Montazer

داستان ملاهاشم و حضرت ولیعصر علیه السلام

Entezar

تشرف حاج محمد علی فشندی-قسمت دوم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد