داستان های امام زمان

داستان تشرف دختری مسیحی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان تشرف دختری مسیحی

در کتاب داستانهای حج می نویسد: به نقل از داستانها و پندها:


دانشجویی مسلمان و ایرانی در آمریکا تحصیل می کرد، حسن

اخلاق و برخورد اسلامی او موجب شد که یکی از دختران مسیحی آمریکایی

به او محبت خاصی پیدا کرد، در حدی که پیشنهاد ازدواج با او نمود.
دانشجو به او گفت: اسلام اجازه نمی دهد که من مسلمان با تو که مسیحی هستی

ازدواج کنم مگر اینکه مسلمان شوی، دانشجو به دنبال این سخن کتابهای اسلامی

را در اختیار او گذاشت، او در این باره تحقیقات و مطالعات فراوانی کرد

و به حقانیت اسلام پی برد و مسملان شد و با آن دانشجو ازدواج کرد.

سفری پیش آمد و این زن و شوهر به ایران آمدند، زمانی بود که

حرف از حج در میان بود، شوهر به همسرش گفت که ما در اسلام کنگره عظیمی

به نام « حج» داریم، خوبست اسم نویسی کنیم و در حج امسال شرکت نماییم.
همسر موافقت کرد و آن سال به حج رفتند، در مراسم حج روز شلوغ

عید قربان زن در سرزمین منی گم شد، هر چه تلاش کرد و گشت شوهرش را نجست،

خسته و کوفته و غمگین همچنان به دنبال شوهر می گشت

تا اینکه به یادش امد در مکه کنار کعبه شوهرش می گفت:

ما امام زمان داریم که زنده است و پنهان است.
توسل به امام زمان جست و عرض کرد: ای امام بزرگوار

و پناه بی پناهان، مرا به همسرم برسان.
هنوز سخنش تمام نشده بود، دید شخصی به شکل و قیافه عربی،

نزد او آمد و به او گفت: چرا غمگین هستی؟
او جریان را عرض کرد.
آن شخص به او گفت: ناراحت مباش با من بیا شوهرت همین جا است

او را چند قدم با خود برد ناگهان او شوهرش را دید

و اشک شوق ریخت ولی دیگر آن عرب را ندیدند.
آن بانو در جریان را از آغاز تا انجام شرح داد. معلوم شد

حضرت ولی عصر او را به شوهرش رسانده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

شفای دختر مسیحی به عنایت حضرت عباس قسمت دوم

کبری خجسته

خانه امام زمان کجاست

کبری خجسته

تشرف خدمت امام زمان و حل مشکل منزل

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد