میرزای نائینی

خطاب امام زمان ارواحنا فداه به میرزای نائینی

?”خطاب امام زمان ارواحنا فداه به میرزای نائینی”

? در دوران جنگ جهانى اول و اشغال ايران توسط قواى انگليس و روس كه حملات و هجوم ها به ملت شيعه اوج گرفته بود، مرحوم آية الله العظمى نائينى(استادِ مراجع تقليد عصر اخير همچون حضرات آيات عظام حكيم و خوئى و…) رحمة الله علیه، خيلى پريشان بودند و نگران از اينكه وضع به كجا خواهد

انجاميد… حضور قشون متجاوز اجنبى در خاك ايران و كشتارهاى فراوانى كه از مردم مظلوم و غيور اين سرزمين در جريان كشاكش مزبور صورت گرفت، همراه با قحطى و كمبود شديد ارزاق عمومى، قلب همه عناصر شريف و مستقل اين ديار را به درد آورده و شديداً نگران اسلام و ايران و تشيع ساخته بود.
مرحوم آية الله نائينى نيز يكى از همين افراد بودكه مشاهده وضع اسفبار ايران و مردم مسلمان و شيعه آن در زير چكمه صاحب منصبان ضد اسلام، آرام و قرار را از وى گرفته بود. در همين زمانها شبى به امام عصر، عجل الله تعالى فرجه، متوسّل مى شود و در حال توسل و گريه و ناراحتى به خواب مى رود و خواب مى بينند كه ديوارى به شكل نقشۀ ايران، شكست برداشته و خم شده و در حال افتادن است. در زير اين ديوار يك عده زن و بچه نشسته اند و ديوار دارد روى سر اينها خراب مى شود!
مرحوم ميرزا وقتى اين صحنه را مى بينند به قدرى نگران مى شوند كه فرياد مى زنند و مى گويند كه: خدايا اين وضع به كجا خواهد انجاميد؟ در اين حالات، مى بينند كه حضرت امام عصر ارواحنافداه تشريف آوردند و انگشت مباركشان را به طرف ديوارى كه خم شده و در حال افتادن بود گرفتند و آن را بلند كردند و دومرتبه سرجايش قرار دادند و بعد فرمودند:
” اينجا شيعه، خانه ماست.مى شكند، خم مى شود، خطر هست، ولى ما نمى گذاريم سقوط كند، ما نگهش مى داريم.”

?مقاله راز بقای ایران عنایات اهل بیت علیه السلام،استاد ابوالحسنی
➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد